Събиране и изваждане на числата до 6 - самоподготовка

 

 

Забележки

1. Заглавието и датата да не се записва все още, защото не са изучени всички цифри и ръкописни букви.

2. Задачите да се номерират от детето - в полето.

3. При оформянето на колони със задачи да се прескачат четири празни квадратчета в първия ред. Следващите редове се подреждат в съответно зададените колони от първи ред.

4. Условието на задачата да не се записва в тетрадката. То е изведено, за да се вижда от помощника на детето при попълването на тетрадката. 

5. Между отделните видове  задачи да се прескачат два празни реда. 

 

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.