Тематична програма

Проект "Шахматен дебют в първи клас - випуск 2020"

 
Тема Брой часове
Шахматната дъска 1
Хоризонтали и вертикали 1
Диагонали 1
Шахматни фигури 1
Флангове и лагери 1
Пешката 1
Движение на пешката 1
Вземане 1
Произвеждане 1
Ан пасан 1
Топ 1
Офицер 1
Дама 1
Кон 1
Цар 1
Сила на фигурите 1
Равностойни фигури 1
Заплаха 1
Типове ходове 1
Атакуващи ходове 1
Допускане на грешки 1
Защитни ходове 1
Защита от нападение 1
Етапи на един ход 1
Размяна 1
Обявяване на шах 1
Как да играем, когато е обявен шах. Придвижване на царя 1
Как да играем, когато е обявен шах. Прикриване с фигура 1
Как да играем, когато е обявен шах. Вземане атакуващата фигура 1
Шах и мат 1
Матови комбинации 1
Свръзка 1
Рентген 1
Двоен удар 1
Открито нападание 1
Премахване на защитата 1
Рокада 1
Водеве рокада 1
Необходими условия  1
Видове реми 1
Споразумения за реми 1
Правилото на 50-те хода 1
Недостатъчен материал 1
Трикратно повторение 1
Вечен шах 1
Пат 1
Мат с два топа 1
Мат с един топ 1
Мат с дама 1

 

 

За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.