Четвърта учебна седмица /от 05.10. 2020 г. до 09.10. 2020 г./

05.10.2020 07:48

Български език и литература

 
1. Буквар:
 • На полянката при агънцата / с.14/;
 • Ана и Асен с немирното коте /с. 15/;
 • Преди карнавала /с. 16/;
 • В есенната гора /с.13/.
 
2. Тетрадка № 2:
 • Малката ръкописна буква а /с. 4/;
 • Главна ръкописна буква А /с. 5/;
 • Малка ръкописна буква и/с. 6/;
 • Главна ръкописна буква И /с.7/.
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове:
 • Изписване на малката ръкописна буква а- самостоятелно и свързано;
 • Изписване на главната ръкописна буква А - самостоятелно и свързано;
 • Изписване на малката ръкописна буква и - самостоятелно и свързано;
 • Изписване на главната ръкописна буква И - самостоятелно и свързано.
 
През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
 • Да открива и разпознава звука А в състава на думата.
 • Да се ориентира в последователността на звуковете в думата.
 • Да изговаря правилно звуковете в думата.
 • Да разграничава звук от буква А.
 • Да разпознава малка и главна буква А.
 • Да разпознава печатна и ръкописна буква А.
 • Да съставя изречение по зададен графичен модел.
 • Да се ориентира правилно за участниците в речевата ситуация.
 • Да изписва правилно малката и главната ръкописна буква А - самостоятелно и в комбинации.
 • Да знае, че главна буква А се пише за обозначаване на начало на изречението и начало на собствено име.
 • Да умее да съчинява кратък разказ по сюжетна картинка.
 • Да умее да прави звуков, сричков анализ на думи с А в различни позиции.
 •  
 •  

Математика

1. Учебник:
 • Числото 4 /с. 21/;
 • Събиране и изваждане до 4 /с. 22/;
 • Квадрат /с. 23/;
 • Числото 5 /с.24/;
 • Събиране и изваждане до 5  /с.25/.
 
2. Учебна тетрадка № 1:
 • Числото 4 /с. 16/;
 • Събиране и изваждане до 4 /с. 17/;
 • Квадрат /с. 18/;
 • Числото 5 /с.19/;
 • Събиране и иззваждане до 5 /с. 19/.
 

3. Тетрадки с квадратчета:

 • Писане на цифрата 4; записване на редица от изучените числа; сравняване на числата до 4.
 • Писане на изучените цифри - 1, 2, 3 и 4; задачи от събиране и изваждане на числата до 4; с равняване на числата до 4; задачи за представяне на числата като сбор на 3 и 4.
 • Чертане на квадрат по зададени точки в мрежа; задачи за записване на изучените числа; задачи за събиране и изваждане на числата до 4; записване на неизвестно събираемо в празно квадратче. 
 • Писане на цифрата 5; записване на редицата от естествени числа - до 5; сравняване на числата до 5.
През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
 • Знания за образуването на редицата на естествените числа (n+1).
 • Умения за броене до 5 в прав и обратен ред.
 • Графични умения за четене и правилно изписване на цифрата 4 и цифрата 5.
 • Умения за сравняване на числата до 5.
 • Знания и умения за събиране и изваждане до 4.
 • Умения за представяне на числата като сбор от две числа.
 • Начални умения за чертане на квадрат по зададени точки в мрежа.
 • Да се актуализират знанията за триъгълник.  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Придвижвам се безопасно до училище / с. 12 и  с.13/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Придвижвам се безопасно до училище / с. 8/.
 
През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
 • Посочва опасности при неспазване на правилата за движение по улицата.
 • Разбира необходимостта от спазването на правилата за безопасно движение по улицата.
 • Изброява по-важните природни и обществени обекти по пътя си от дома до училище.
 •  

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 10, с. 11.
2. "Мога да чета и пиша" - с. 2 и с.3.
3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.6.
4. "Задачи за първолаци" - с. 6, с.7 , с.8.
5. "Учебно помагало за часа на класа" - с.5.
 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.