Десета учебна седмица

16.11.2020 07:26

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Айри / с. 40/;
 • Райна /с. 41 /;
 • Мая и мама /с. 42/;
 • Мария и Илия /с. 33/.
 •  
 •  
 
2. Тетрадка № 2:
 • Малка ръкописна буква й /с. 30/; 
 • Главна ръкописна буква Й /с. 31/;
 • Ръкописни букви ъ Ъ, й Й /с. 32 - 33/;
 • Малка ръкописна буква я /с. 34/;
 • Главна ръкописна буква я /с. 35/.
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • диктовка на нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • препис на нов текст от букварчето.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Вече знам /с. 50/;
 • Аз успях /с. 51/;
 • Отсечка /с. 52/;
 • Измерване. Сантиметър / с. 53/;
 • Упражнение /с. 54/.
 
2. Учебна тетрадка № 1 :
 
 • Вече знам /с. 34/;
 • Аз успях /с. 35/;
 • Отсечка /с. 35/;
 • Измерване. Сантиметър / с. 36/;
 • Упражнение /с. 36/.
 

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 10;
 • събиране и изваждане до 10; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 10;
 • събиране и изваждане до 10;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • ресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Опознавам и пазя моята родина / с. 24/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Опознавам и пазя моята родина /с. 13/.
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Нашата улица /с. 20 - 21/.
Задача: Да се направи модел на сграда.
Материали: гланцово блокче, ножица, лепило, цветни моливи, кутия от сок, Приложение 4 /с.3/. 
 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 22, с. 23, с.24 и с. 25.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 18, с.19, с. 20, с. 21, с. 22,  с. 23, с.24 и с.25.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.15.

4. "Задачи за първолаци" - с. 42, с. 43, с. 44, с. 45, с. 46, с. 47 и с. 48.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 11.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.