Девета учебна седмица

09.11.2020 07:30

Български език и литература 

1. Буквар:
 • На Рила / с. 34/;
 • Наум /с. 35 /;
 • Кой какво прави /с. 36-37/;
 • Миро и Ърни /с. 38/;
 • Мъри /с. 39/.
 •  
 
2. Тетрадка № 2:
 • Ръкописни букви рР, лЛ /с. 24-25/; 
 • Малка ръкописна буква у /с. 26/;
 • Главна ръкописна буква У /с. 27/;
 • Малка ръкописна буква ъ /с. 28/;
 • Главна ръкописна буква Ъ /с. 29/.
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • диктовка на нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • препис на нов текст от букварчето.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 
 • Събиране и изваждане до 10 /с. 46/;
 • Пари /с. 47/;
 • Упражнение /с. 48 - 49/;
 • Вече знам / с. 50/.
 
2. Учебна тетрадка № 1 :
 
 • Събиране и изваждане до 10 /с. 31Б;
 • Пари /с. 32/;
 • Упражнение /с. 33 -34/;
 • Вече знам / с. 34/.
 

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • писане на числото 10;
 • сравняване на числата от 0 до 10;
 • събиране и изваждане до 10; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • писане на цифрата 10;
 • сравняване на числата от 0 до 10;
 • събиране и изваждане до 10;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • ресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Разказвам за своя град или село / с. 22/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Разказвам за своя град или село. /с. 12/.

Музика

Учебник:
Музика и танц  /с. 16/.
 •  

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 20, с. 21.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 16 и с.17.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.14.

4. "Задачи за първолаци" - с. 35, с. 36, с. 37, с. 38, с. 39, с. 40 и с. 41.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 10.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.