Деветнадесета учебна седмица

01.02.2021 07:23

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Гатанки / с. 80/;
 • Хитър Петър и майсторът /с. 81 /;
 • Пролет/с. 82/;
 • Мартеници /с. 83/;
 • Хитър Петър и майсторът /продължение/ / с. 84 - 85/.
 
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Малката ръкописна буква х /с. 70/; 
 • Главна ръкописна буква Х /с. 71/;
 • Ръкописните букви жЖ, чЧ, хХ /с. 82/;
 • Малката ръкописна буква ц /с. 74/;
 • Главна ръкописна буква Ц /с. 75/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Умаляемо, умалител, разлика /с. 89 /;
 • Изваждане със заемане /с. 90/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 91/;
 • Изваждане със заемане / с. 92/.
2. Учебна тетрадка № 2
 • Умаляемо, умалител, разлика /с. 13 /;
 • Изваждане със заемане /с. 13/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 14/;
 • Изваждане със заемане / с. 15/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20 с преминаване; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Проект: "Растенията и животните около нас" / с. 42 - 43/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Часовник /с. 40 - 41/.
Задача:  Как мога да направя часовник?
Материали:  ножица, лепило, Приложение 22 /с.18/.
 

Музика

Учебник:
 • Празник на буквите /с. 36/;
 • Ударни инструменти /с. 37/.

 

Изобразително изкуство

Учебник: Знаците около нас /с. 38, 39/

Задача:

1. Градината на магьосника

2. Дорисувай.

Материали: цветни моливи, гума, акварелни бои.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 40, с. 41.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 52, с. 53, с. 54, с. 55.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 24.

4. "Задачи за първолаци" - с. 69, с. 70.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 20. 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.