Двадесет и осма учебна седмица

12.04.2021 10:24

Български език и литература 

1. Читанка:
 • "Бърканица в приказките" - Джани Родари /с. 22/;
 • "Барабур" - Иван Цанев/ с. 23/;
 • "Най-хубавото"- Петя Александрова /с.24/ .
 
2. Учебна тетрадка № 3:
 • Съчинение по серия картинки /с. 30/; 
 • Гласните звукове и техните букви /с. 32/.
3. Учебна тетрадка към читанката:
 
 • "Бърканица в приказките" / с. 21/;
 • "Барабур" / с. 22/;
 • "Най-хубавото" /с. 23/.
Диктовки
 • 1. Понеделник
 •  
                  Пред огледалото
                  Мила се оглежда в огледалото. Пременила се е с полата на мама. Облякла е нейната блуза. Обула е мамините чехли. Ще сложи малко грим и червило. Колко много прилича на милата си майка!
 
 • 2. Вторник
 •  
 • Бърза помощ

              Разболяла се Кума Лиса. Дошъл Тарльо да я види. Лиса го помолила да донесе водица. Тръгнал, когато копачи разравяли лозята. Върнал се, когато гроздето зреело.

 

 • 3. Сряда
Две козлета
                     Над една буйна планинска река имало мост. Едно козле решило да премине по него на отсрещния бряг. Точно по средата на моста срещнало друго козле. Мостът бил тесен и двете козлета не можели да се разминат. Скарали се, блъснали си рогата и паднали във водата.
 
 
 • 4. Четвъртък
Гъдулка за Юлка
                      Дядо Любо подари гъдулка на Юлка. Тя е любимата му внучка. Има звънлив глас и пее като славей. Когато запее сутрин, сякаш люлчица люлее. Дори козлетата се събират около нея.  
 
 • 5. Петък
 •  
 • Снежко
                    През зимата Снежко облича дебел кожух от сняг. Той обича снега, защото е юнак. С метла и шапка черна, стои напет и лек. С усмивката си щедра, посреща ни отпред. Децата го обичат, нали е тъй добър. Така ще бъде вечно, защото е сладур.
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Упражнение /с. 122/;
 • Упражнение /с. 123/;
 • В магазина  /с. 124 - -125/;
 • Кой какво харесва /с. 126 -127/.
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Тема 111 /с. 37/;
 • Тема 112  /с. 37/;
 • В магазина  /с.38/;
 • Кой какво харесва / с. 39/.
 • .

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас

 • Записват всички задачи от урока.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

 • Учебник:
 • Грижа се за своето здраве / с. 54 - 55/;
 • Проект "Светофар на здравето" / 56 - 57/.

Учебна тетрадка:

 • Грижа се за своето здраве / с. 26/
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Куклен театър /с. 52 - 53/.
Задача:  Как да направя кукли и декор?
Материали:  ножица, лепило,  Приложение 9 /с. 7/, Приложение 10 /с. 8/, Приложение 26 / с. 21/.
 

Музика

Учебник:
 • Валс и ръченица /с. 46/;
 • Тромпет /с. 47/.

 

Изобразително изкуство

Учебник: Илюстрациите в нашите книжки /с. 52, 53/

Задача:

1. Нарисувай твоя приказен дом.

2. Нарисувай твоите приказни герои.

Материали: блоков лист, материали по избор.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 54, с. 55.

2.  "Чета с разбиране" - с. 20 и с. 21.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 32.

4. "Задачи за първолаци" - с. 107, с.108, с. 109.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 27.

 

Извънкласно четене

"Момчето и вятърът" - българска вълшебна приказка

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.