Двадесет и първа седмица

15.02.2021 13:20

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Ер малък / с. 90/;
 • Враньо /с. 91 /;
 • Пред компютъра /с. 92/;
 • Сбогом, шарено букварче! /с. 93/
 • Празник на буквите /с. 95/.
 
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Буква ь /с. 82/; 
 • Диктовка /с. 83/;
 • Диктовка /тетрадка за диктовки/ ;
 • Диктовка /тетрадка за диктовки/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новата буква;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новата буква;
 • записване на срички, съдържащи изучение букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Изваждане със заемане /с. 97 /;
 • Изваждане със заемане - упражнение/с. 98/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 99/;
 • Изваждане със заемане / с. 100/.
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Изваждане със заемане /с. 18/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 19/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 20/;
 • Изваждане със заемане /с.20/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • Записват се всички задачи от урока.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Знамената на България /с. 46/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
           Знамената на България - проект. 
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Машините - помощници на човека /с. 42 - 43/.
Задача:  Как да направя робот?
Материали:  ножица, лепило, Приложение 2 /с.1/.
 

Музика

Учебник:
 • Песни за мама /с. 40/;
 • Мила моя мамо /с. 41/.

 

Изобразително изкуство

Учебник:Домашните животни /с. 42, 43/

Задача:

1. Дорисувай домашните животни.

2. Направи картина с отпечатъци от пръсти.

Материали: блоков лист, акварелни бои.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 44, с. 45.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 60, с. 61, с. 62, с. 63.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 26.

4. "Задачи за първолаци" - с. 73, с. 74, с.75, с.76, с. 77.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 22. 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.