Двадесета учебна седмица

08.02.2021 07:42

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Проблем / с. 86/;
 • Любопитка /с. 87 /;
 • Нощен гост/с. 88/;
 • Пещерняци /с. 89/.
 
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Малката ръкописна буква ю /с. 76/; 
 • Главна ръкописна буква Ю /с. 77/;
 • Малката ръкописна буква щ /с. 78/;
 • Главна ръкописна буква Щ /с. 79/;
 • Ръкописните бекви Ю и Щ /с. 80, 81/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Изваждане със заемане /с. 93 /;
 • Изваждане със заемане - упражнение/с. 94/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 95/;
 • Изваждане със заемане / с. 96/.
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Изваждане със заемане /с. 16/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 16/;
 • Изваждане със заемане - упражнение /с. 17/;
 • Изваждане със заемане /с.17/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20 с преминаване;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Заедно на Трети март /с. 44 - 45/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
           Заедно на Трети март /с. 22/. 
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Машините - помощници на човека /с. 42 - 43/.
Задача:  Как да направя робот?
Материали:  ножица, лепило, Приложение 2 /с.1/.
 

Музика

Учебник:
 • Баба Марта /с. 38/;
 • България празнува /с. 39/.

 

Изобразително изкуство

Учебник: Цветя и феи /с. 40, 41/

Задача:

1. Нарисувай цветя с маслен пастел и акварелни бои.

2. Нарисувай се като вълшебно същество. Да направим градина на класа.

Материали: маслени пастели, молив, гума, ножица, блоков лист, акварелни бои.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 42, с. 43.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 56, с. 57, с. 58, с. 59.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 25.

4. "Задачи за първолаци" - с. 71, с. 72.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 21. 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.