Крали Марко и сестра му

05.10.2013 09:01
                 Много отдавна, близо до един голям град, се издигало възвишение. Но и то не могло да спре нападенията на враговете. Затова жителите на града отишли при Крали Марко - примолили му се да им помогне. Той ги изслушал и им обeщал на построи крепост - да спира неприятелите. Изкачил се на най-високото място юнакът, захванал се за работа. Трябвало да издигне здрава и непристъпна крепост! Насред работата решил да си почине и се поогледал край себе си. Пред него, чак до голямата река в далечината, се било ширнало равно поле. И както се радвал Крали Марко на Божията хубост, що да види! Насред полето сестра му работи ли, работи.
                   Провикнал се Крали Марко:
                  - Хей, сестро, какво правиш край реката?
                  А сестра му отвърнала:
                 - Път край реката ще направя! Да може хората без страх, че и с радост и с песни да преминават.
                  И както казала , така и станало. Край тази река има път и до ден днешен всички минават спокойно.
 
                                                  *******************************
                  Но тогава Марковата сестра все още прокарвала пътя. Докато приказвала  с брат си, тя видяла, че и той нещо строи.
                 - Ами ти, брате, какво ще издигаш на възвишението?
                 - Градя крепост, сестрице, да запазя града от врагове.
                 - Ех, Марко, защо си се захванал крепост да строиш? Ти ще я построиш здрава и непристъпна.Но след години в нея само гарвани ще грачат. Твоето ще се руши, а моето никой не може да заличи.
                 Разсърдил се люто Крали Марко на сестра си. Решил да `и направи беля. Да види тя, че и стореното от нея не е вечно! Замахнал със сабята си и разцепил огромен камък на две. Грабнал едното парче и с все сила го хвърлил към полето. Но нали бил Крали Марко премного силен, камъкът паднал от другата страна на пътя. Нищо не могъл вече да стори, защото и Господ гледал от небето. А той не бил съгласен да се заличи нито единият, нито другият градеж.
                  Марковата сестра прокарала пътя. Крали Марко издигнал крепостта. До днес стои и хвърленият от него камък. Всички го наричат Марков камък.

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.