Осемнадесета учебна седмица

25.01.2021 07:02

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Жаба, оса и жерав / с. 74/;
 • Жълъдите /с. 75 /;
 •  Съгласните звукове и техните букви. Васил Левски/с. 76-77/;
 • Пазач /с. 78/;
 • Кумчо Вълчо овчар / с. 79/.
 
2. Учебна тетрадка № 2:
 • Малката ръкописна ръкописна буква ж /с. 66/; 
 • Главна ръкописна буква Ж /с. 67/;
 • Малка ръкописна буква ч /с. 68/;
 • Ръкописните букви Ф и Ш /с. 64, 65/;
 • Главна ръкописна буква Ч /с. 80/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 85 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 86/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 87/;
 • Изваждане със заемане / с. 88/.
2. Учебна тетрадка № 2
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 11 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 11/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 12/;
 • Изваждане със заемане / с. 12/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20 с преминаване; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Аз съм приятел с природата / с. 40 - 41/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Аз съм приятел с природата  /с. 21/.
 

Технологии и преприемачество

Учебник: В спортния магазин /с. 38 - 39/.
Задача:  Съставяне на план за пазаруване.
Материали:  
 

Музика

Учебник
 • Цигулка /с. 34/;
 • Контрабас /с. 35/.

 

Изобразително изкуство

Учебник: Великани и джуджета /с. 36, 37/

Задача:

1.Малкият град

2. Голямото чудовище

Материали: моделин и инструменти за работа с него.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 38, с. 39.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 46, с. 47, с. 48, с. 49, с. 50, с. 51 .

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 23.

4. "Задачи за първолаци" - с. 68.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 19. 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.