Пета учебна седмица /12.10.2020 - 16.10.2020г./

12.10.2020 09:08

Български език и литература

 
1. Буквар:
 • У дома / с.17/;
 • Трите мечета /с. 18/;
 • Мама и Мими /с. 19/;
 • Бабата и мечката /с.20 - 21/.
 
2. Тетрадка № 2:
 • Ръкописните букви аА /с. 8/;
 • Ръкописните букви иИ /с. 9/;
 • Малка ръкописна буква м /с. 10/;
 • Главна ръкописна буква М /с. 11/. 
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове:
 • Изписване на изучените букви аА - самостоятелно и в комбинации;
 • Изписване на изучените букви иИ - самостоятелно и в комбинации;
 • Изписване на малкатаръкописна буква м - самостоятелно и свързано;
 • Изписване на главната ръкописна буква М - самостоятелно и свързано.
 •  
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник:
 • Числото 0. Кръг /с. 26/;
 • Събиране и изваждане с 0 /с. 27/;
 • Събиране и изваждане  - упражнение /с. 28, 29 и 30/;
 • Числото 6 /с.24/.
 
2. Учебна тетрадка № 1:
 • Числото 0. Кръг /с. 20/;
 • Събиране и изваждане с 0 /с. 21/;
 • Събиране и изваждане - упражнение /с. 22, 23/;
 • Числото 6 /с.23/.
 

3. Тетрадки с квадратчета:

 • писане на цифрата 0;
 • събиране и изваждане с нула на числата до 5; 
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • пресмятане на сборове и разлики;
 • сравняване на числата от 0 до 5;
 • представяне на числата до 5 като сбор на две събираеми;
 • записване на цифрата 6.
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Познавам своите права и отговорности / с. 14 и  с.15/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Познавам своите права и отговорности /с. 9/.
 •  

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 12, с. 13.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 4 и с.5.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.7 и с. 8.

4. "Задачи за първолаци" - с. 9, с.10 , с.11 и с.12.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с.6.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.