Петнадесета учебна седмица

04.01.2021 11:57

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Лаптопът / с. 62/;
 • Петко и Поли /с. 63 /;
 • България /с. 64/;
 • За гъби /с. 65/.
 •  
 •  
 
2. Тетрадка № 2:
 • Малка ръкописна буква п /с. 52/; 
 • Главна ръкописна буква П /с. 31/;
 • Малка ръкописна буква б /с. 54/;
 • Главна ръкописна буква Б /с. 55/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • диктовка на нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • препис на нов текст от букварчето.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Мога ли сам? /с. 72 /;
 • Упражнение /с. 73/;
 • Време. Час /с. 74/;
 • Събиране с преминаване / с. 76/.
 
2. Учебна тетрадка № 1 :
 
 • Мога ли сам? /с. 46/;
 • Упражнение /с. 47/.
3.  Учебна тетрадка № 2:
            Време. Час / с. 4/;
             Събиране с преминаване /с. 4/    
 

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Опознавам зимата / с. 34/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Опознавам зимата /с. 18/.
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Домашни любимци /с. 32 - 33/.
Задача:  Да се направи играчка домашен любимец.
Материали:  ножица, лепило, Приложение 19 /с.15/. 
 

Изобразително изкуство

Учебник: Малката балерина
Задача: Весели спортисти
Материали: капачка от бутилка, клечки, пластичен материал за моделиране. 
 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 32, с. 33.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 26, с. 27, с. 28,  с. 29.

3. "Чета с разбиране" - с. 7.

4. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.16 и с. 17.

5. "Задачи за първолаци" - с. 63.

6. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 16. 

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.