Седемнадесета учебна седмица

18.01.2021 07:41

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Февруари / с. 71/;
 • Шапката /с. 72 /;
 • Мишки /с. 73/.
 
2. Тетрадка № 2:
 • Главна ръкописна буква В /с. 61/; 
 • Малка ръкописна буква ш /с. 62/;
 • Главна  ръкописна буква Ш /с. 63/;
 • Ръкописните букви Ф и Ш /с. 64, 65/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Събиране с преминаване /с. 81 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 82/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 83/;
 • Събиране с преминаване / с. 84/.
2. Учебна тетрадка № 2
 • Събиране с преминаване /с. 8 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 9/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 10/;
 • Събиране с преминаване / с. 10/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20 с преминаване; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Грижа се за домашните и дивите животни / с. 36 - 37/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Грижа се за домашните и дивите животни  /с. 19/.
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Нужда или желание /с. 36 - 37/.
Задача: Да се отделят нуждите от желанията.
Материали:  ножица, лепило, Приложение 33 /с. 5/. 
 
 

Музика

Учебник
 • Пиано /с. 32/;
 • Изпъллнител, слушател, публика /с. 33/.

 

Изобразително изкуство

Учебник: Празнично веселение /с. 34, 35/

Задача: 1.Моят албум; 2. Нарисувай празник в твоето семейство

Материали: Приложение № 11, ножица, цветни моливи.

 

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 36, с. 37.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 33, с. 34, с. 35, с. 36, с. 37, с.38, с.39, с. 40, с.41, с. 42, с. 43, с. 44, с. 45 .

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с. 22.

4. "Задачи за първолаци" - с. 66, с. 67.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 18. 

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.