Седма учебна седмица /26.10.2020 - 29.10.2020/

26.10.2020 07:50

Български език и литература 

 
1. Буквар
 • Мони и Нона / с. 26/;
 • Мое е  /с. 27   /;
 • Двете козлета /с. 28 - 29/.
 •  
 
2. Тетрадка № 2
 • Буквите М, Н, Е - затвърдяване /с. 16 -17/; 
 • Малка ръкописна буква о /с. 18/;
 • Главна ръкописна буква О /с. 12/.
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата.
 
През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
 
 • Да участва в диалози по зададената тема: "Моят домашен любимец".
 • Да съставя кратък текст по картина от буквара.
 • Да чете изречение с различен шрифт.
 • Да разпознава препинателните знаци за край на изречението.
 • Да усвоява механизъм за четене на текст.
 • Да разпознава изучените ръкописни букви.
 • Да изписва самостоятелно и свързано изучените ръкописни букви.
 • Да използва изучените ръкописни букви, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
 • Да съставя имена.
 • Да открива и разпознава звука О в състава на думата.
 • Да се ориентира в последователността на звуковете в думата.
 • Да изговаря правилно звуковете в думата.
 • Да разграничава звук от буква О.
 • Да разпознава малка и главна буква О.
 • Да разпознава печатна и ръкописна буква О.
 • Да съставя изречение по зададен графичен модел.
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 
 • Събиране и изваждане до 7 /с. 37/;
 • Събиране и изваждане до 7 - упражнение /с. 38/;
 • Числото 8 /с. 39/;
 • Събиране и изваждане до 8 /с.40/.
 
2. Учебна тетрадка № 1 :
 
 • Събиране и изваждане до 7 /с. 26/;
 • Събиране и изваждане до 7 - упражнение /с. 27/;
 • Числото 8 /с. 27 /;
 • Събиране и изваждане до 8 /с.28/.
 

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • писане на цифрата 8;
 • сравняване на числата от 0 до 8;
 • събиране и изваждане до 8; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване,събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, преставени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • писане на цифрата 8;
 • сравняване на числата от 0 до 8;
 • събиране и изваждане до 8; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване,събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, преставени чрез именувани числа.
 
 • През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
  • Знания за образуването на редицата на естествените числа (n+1).
  • Умения за броене до 8 в прав и обратен ред.
  • Изграждане на графични умения за правилно изписване на цифрата 8.
  • Умения за сравняване на числата до 8.
  • Знания и умения за събиране и изваждане до 8.
  • Умения за представяне на числата като сбор от три числа.
  • Знания за намиране на неизвестно събираемо.
  • Да се затвърди решаването на задачи с имуневани числа.
  • Да се усъвършенства умението за решаване на задачи от сравняване на сбор и разлика с число.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Природен календар / с. 18 и  с.19/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Природен календар /с. 11/.
През тази седмица се стремим да достигнем до следните компетентности:
 • Да разпознава характерни промени в природата през различните сезони.
 • Да разграничава основните компоненти на времето: сила на слънчевото греене, температура, облачност и валежи, вятър и скорост на вятъра.
 • Да осъзнава връзката между промените във времето в даден момент и тяхното влияние върху състоянието на растенията и поведението на животните и хората.
 • Да изброява правила за поведения сред природата.
 
 •  

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 16, с. 17.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 9 , с.10 и с. 11,  с. 12, с.13.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.11, и с. 12.

4. "Задачи за първолаци" - с. 17, с.18 , с.19, с.20, с.21, с. 22, с. 23, с.24 и с. 25 .

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с.8.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.