Шеста учебна седмица /19.10.2020 - 23.10.2020/

18.10.2020 16:48

Български език и литература

 
1. Буквар:
 • На гости у Ани / с. 22/;
 • На улицата /с. 23/;
 • Ани и Емин /с. 24/;
 • На излет /с.25/.
 
2. Тетрадка № 2:
 • Малка ръкописна буква н /с. 12/;
 • Главна ръкописна буква Н /с. 12/;
 • Малка ръкописна буква е /с. 13/;
 • Главна ръкописна буква Е /с. 15/;
 • Ръкописните букви Н, е, Е /с. 16 и с. 17/. 
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата.
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник:
 • Събиране и изваждане до 6 /с. 32/;
 • Събиране на повече от две събираеми /с. 33/;
 • Килограм /с. 34 и 35/;
 • Числото 7 /с.36/.
 
2. Учебна тетрадка № 1:
 • Събиране и изваждане до 6 /с. 24/;
 • Събиране на повече от две събираеми /с. 24/;
 • Килограм /с. 25 /;
 • Числото 7 /с.26/.
 

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • писане на цифрата 7;
 • сравняване на числата от 0 до 7;
 • събиране и изваждане до 6; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване,събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, преставени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • писане на цифрата 7;
 • сравняване на числата от 0 до 7;
 • събиране и изваждане до 6; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • пресмятане на триъгълни магически рамки;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване,събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, преставени чрез именувани числа.
 •  
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Спазвам правата на другите и своите отговорности / с. 16 и  с.17/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Спазвам правата на другите и своите отговорности /с. 10/.
 •  

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 14, с. 15.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 6 , с.7 и с. 8.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.9, и с. 10.

4. "Задачи за първолаци" - с. 13, с.14 , с.15 и с.16.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с.7.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.