Шестнадесета учебна седмица

11.01.2021 07:09

Български език и литература 

1. Буквар:
 • Пуфи / с. 66/;
 • При феите /с. 67 /;
 • Билкари. Добрите думи /с. 68 - 69/;
 • Вратар /с. 70/.
 •  
 •  
 
2. Тетрадка № 2:
 • Ръкописни букви г Г, п П, б Б /с. 56, 57/; 
 • Малка ръкописна буква ф /с. 58/;
 • Главна  ръкописна буква Ф /с. 59/;
 • Малка ръкописна буква в /с. 60/.
 •  
 •  
 
3. Тетрадки с тесни и широки редове
 
а/ Тетрадка за работа в клас:
 • записване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • съставяне и писане на срички с изучените букви;
 • съставяне и записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • съставяне и записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума с изучените букви и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • записване на текст, съдържащ изучените букви;
 • преписване от печатен шрифт;
 • препис на изучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, нов текст от букварчето.

б/ Тетрадка за самоподготовка:

 • изписване на новите букви  - самостоятелно и в комбинации;
 • записване на срички, съдържащи изучените букви;
 • записване на думи, съдържащи изучените букви;
 • записване на изречения, съдържащи изучените букви;
 • записване на дума и съставяне за звуков и сричков анализ на думата;
 • препис на изучаван текст от уизучаван текст от буквара;
 • диктовка на думи, изречения, текст.
 •  
 
 
 •  
 •  

Математика

1. Учебник :
 • Събиране с преминаване /с. 77 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 78/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 79/;
 • Събиране с преминаване / с. 80/.
2. Учебна тетрадка № 2
 • Събиране с преминаване /с. 5 /;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 6/;
 • Събиране с преминаване - упражнение /с. 7/;
 • Събиране с преминаване / с. 7/.

3. Тетрадки с квадратчета

а/ Тетрадката за работа в клас:

 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20 с преминаване; 
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
б/ Тетрадката за самоподготовка:
 • сравняване на числата от 0 до 20;
 • събиране и изваждане до 20;
 • събиране на повече от две събираеми;
 • писане на пропуснати числа в числова редица в прав и обратен ред;
 • решаване на математически вериги;
 • решаване на задачи с именувани числа - сравняване, събиране, изваждане;
 • намиране на сбор на три събираеми, представени чрез именувани числа.
 •  
 

Околен свят

1. Учебник: 
 • Сравнявам домашните и дивите животни / с. 36 - 37/.
 •  
2. Учебна тетрадка:
 • Сравнявам домашните и дивите животни  /с. 19/.
 

Технологии и преприемачество

Учебник: Професии /с. 34 - 35/.
Задача: Да се направи шапка от картон.
Материали:  ножица, лепило, Приложение 20 и Приложение 21 /с.16 и с. 17/. 
 
 

Музика

Учебник: 
 • Кукери /с. 30/;
 • Силно и тихо /с. 31/.

Изобразително изкуство

Учебник: Изложбата

Задача: 1.Малка изложба; 2. Голяма изложба

Материали: глина, молив, пастели, водни бои

Помагала

1. "Учебно помагало по български език и литература за избираеми часове" - с. 34, с. 35.

2. "Мога да чета и пиша" - с. 30, с. 31, с. 32.

3. "Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове" - с.18 и с. 19, с. 20, с. 21.

4. "Задачи за първолаци" - с. 64, с. 65.

5. "Учебно помагало за часа на класа" - с. 17. 

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.