Терминологичен справочник

18.09.2011 06:08

А

Агрегатно състояние

Състояние на веществото, което при определена температура и налягане може да бъде: твърдо, течно и газообразно.

Азот

Безцветен газ, преобладаваща постоянна част на въздуха.

Астероид

Малко студено небесно тяло / малка планета/ , което обикаля около Слънцето предимно между орбитите на Марс и Юпитер.Най-близо до Земята преминава астероидът " Икар".

Атлас

Сборник с географски, исторически или други карти, илюстрации, таблици, чертежи из определена област на знанието.

Атмосфера

Въздушната обвивка на Земята. Състои се от газове /азот, кислород, водни пари и твърди частици/ с непостоянен състав.

Атмосферно налягане

Натиск, който въздушната маса упражнява върху земната повърхност. Най-високо е при морското равнище и намалява, когато се изкачваме във височина.

Атом

Най-малката градивна частица на веществата. Когато два и повече атома се свържат помежду си, се получават молекули.

 

Б

Барометър

Уред за измерване на атмосверното налягане.

Билка

Лековито растение.

Билкар

1.Събирач и търговец на билки.

2. Човек, който лекува с билки.

Биосфера

Областта на земното кълбо, в която има живот. Обхваща част от водното пространство, от земната кора и от атмосферата.

Блато

Землисто място, потънало в застояля вода и обрасло с водни растения.

 

В

Вена

Кръвоносен съд, в който кръвта тече по посока от различните тъкани и органи на тялото към сърцето.

Ветеринарен лекар

Лекар специалист, който изучава и лекува болестите на домашните животни.

Ветропоказател

Уред за измерване на посоката на вятъра.

Вещество

Това, от което са съставени телата от живата и неживата природа.Веществото е изградено от атоми, молекули и йони, свързани по определени начини и разположени в пространството.

Вирус

Микроорганизъм, който причинява заболявания у човека, животните и растенията.

Витамин

1. Органично вещество, необходимо за живота на организмите. В малки количества витамините се намират в храната.

2. Препарати, които съдържат някои витамини(A,B,C,D).

Водорасло

Водно растение без корен, листа и стъбло. Има формата на пластинка, нишка.

Въглероден диоксид

Безцветен газ, който не поддържа горенето, по-тежък е от въздуха и влеза в неговия променлив състав.

Въглища

Твърдо природно гориво, което е образувано от растителни организми, живели преди милиони години. Видове въглища: антрацитни, черни, кафяви, лигнитни.

Въздух

Смес от газообразни вещества - азот, кислород, въглероден диоксид, водни пари и др.

Въртене

Кръгообразно движение около един център; въртеж; кръговрат.

Вятър

Движение на въздуха от места с високо атмосферно налягане към места с ниско атмосферно налягане.

Г

Газ

1.Общо название на въздухообразни вещества. / Кислородът и въглеродният диоксид са газове/.

2. Петролен продукт, употребяван главно за осветление.

3.  Газообразни отделяния в стомаха и червата.

Газообразно тяло

Има определена форма, а формата и обемът му зависят от съда , в който се намира.

Галактика

Цялата звездна система, към която принадлежи слънцето.

Геология

Наука, която изучава земната кора.

Главен мозък

Анатомичен орган, разположен е в черепната кухина. Има силно нагъната повърхност. Регулира съзнателните движения, мисленето, говора, центровете на зрението и слуха.

Горене

Химическа реакция, при която се отделя топлина и светлина.

Градушка

Валеж от ледени зърна;град.

Грудка

Твърдо, месесто надебеляване на корените на някои растения.

Гръбначен мозък

Анатомичен орган;бяло мазно вещество, съдържащо се в канала на гръбначния стълб. Има гладка повърхност и е като връв. Регулира несъзнателните движения.

Гръбначен стълб

Част от скелета на гръбначните животни и човека.Осигурява опората на тялото и свободното му движение.

В канала на гръбначния стълб се намира гръбначният мозък.

Гръмотевица

Силен отекващ гръм, който се чува след светкавица. 

Д

Дишане

Поемане и изпускане на въздух с белите дробове или с други специализирани органи, при което се поглъща кислород и се отделя въглероден диоксид, вода и енергия от живите организми.

Дневен режим

Правилно редуване на труд и почивка, на хранене и спане в строго определени часове.

Дървесина

Твърдото вещество, от което се състои дървото.

Дърво

Растение с твърдо високо стъбло и с разкронения в горния край / клони/, които образуват корона.

Е

Екосистема

Съвкупността от организми и средата, в която те живеят.

Епидемия

Масово разпространение на заразна болест сред населението.

Ж

Жива природа

Част от природата, представена от всички живи организми на Земята / растения, животни, хора/.

З

Закон за защита на природата

Това са правила, определящи кои растения и животни трябва да се пазят от унищожаване.

Залесяване

На оголелите места по хълмовете и в планините хората засаждат дървета и храсти.

Звезда

Нажежено небесно тяло, което свети със собствена светлина. В космическото пространство има милиарди звезди. Те се групират в звездни системи, наречени съзвездия. Най-близката звезда до Земята е Слънцето.

Зеленчук

Плодовете на градинско растение, отглеждано от хората за храна, както и самото растение.

Земна орбита

Пътят, който Земята изминава при движението си около Слънцето.

Земна ос

Мислената линия, около която земното кълбо се върти.Пресича земната повърхност в две мислени точки - Северен полюс и Южен полюс.

Земя

Планета от Слънчевата система, която се върти около Слънцето и около своята ос.

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.