НСУ "София"  

           Нашето училище е създадено през 1990 година, като експериментално средно общообразователно училище, с профилиране по интереси. В него, за първи път в нашата страна, се прокарват много образователни практики, които по-късно навлизат и се утвърждават като добри традиции в системата на родното образование: 

  • електронна обработка на училищната документация;
  • психологическо консултиране;
  • широко застъпване на дейности по интереси; 
  • логопедична оценка и терапия;
  • ранно чуждоезиково обучение;
  •  ранно обучение по информационни технологии; 
  • други форми на комуникация, различни от ученически бележник;
  • начално-училищно тестване на готовността за училище;
  • равномерно разпределяне на децата по паралелки;
  • обучение по авторски учебни програми и планове по профили.                 

        В своята история училището преминава през различни етапи. Една от промените  е засегнала името на училището, което към днешна дата е държавно училище, носещо името Национално средно училище "София".       

 

 


За мен

        Моята майка казваше, че ще стана учител, защото всички деца в махалата ме следват и почитат. Твърди се, че думите на майките са самосбъдващи се пророчества. В моя случай се оказа така - станах учител. Когато поех ролята, почувствах, че ми е по мярка. Изпитах комфортната свобода - да бъда.
 
 

          

        

        Казвам се Невена Дармонева. Работя в НСУ "София" от много години. Обичам работата си. Подготвена съм да я изпълнявам всеотдайно и се стремя да го правя по най-добрия възможен начин.

         Всеки клас отваря пред мен нови врати. Заедно навлизаме смело в новото пространство, което веднага изпълваме с автентично, неповторимо присъствие и дух. В защитена среда моите ученици създават приятелства, репетират нови поведения, откриват своите силни страни и ги развиват. 

         Най-важното, което се стремя да развивам у тях, е любовта към всички проявления на живота; отговорността за себе си и другите; стремежа към самоусъвършенстване и развитие; чувствителността, съпричастността и взаимопомощта; креативния подход към всеки проблем. 

        В края на общия път очаквам моите ученици да не се стремят да рецитират факти, а да са позитивно проявяващи се "Човеци" - да умеят да отстояват себе си; да са честни и предани в своите взаимоотношения; да се отнасят с доброта и респект към различните; да приемат различната гледна точка като скъпоценност.    

       

Социални умения  

      Умея да защитавам интересите на децата. Досещам се за техните чувства, намерения и мисли. Съпреживявам и проявявам в правилния момент съответно разбиране към тях. Умея да изслушвам безпристрастно и да дефинирам проблемите във взаимоотношенията по точен и разбираем начин. Отдавам необходимото уважение към идеите и решенията на другите.

        В моята работа с ученици се стремя да развивам социалните умения, защото те са важни и необходими на успешния в обществото човек. Чрез тях се поддържат позитивни и пълноценни взаимоотношения между децата; реализират се дългосрочни и истински приятелства; осигурява се социална сигурност и опора.

        В моята работа с ученици се стремя да развивам социалните умения, защото те са важни и необходими на успешния в обществото човек. Чрез тях се поддържат позитивни и пълноценни взаимоотношения между децата; реализират се дългосрочни и истински приятелства; осигурява се социална сигурност и опора.

    Спортни предпочитания

         Обожавам да играя шахмат. Предпочитам блиц и булит форматите. Любимите ми времеви контроли са на 1 минута и на 30 секунди. 

В свободното време съм запален планински турист. Обичам да плувам и понякога опитвам нови за мен спортни възможности - тенис на корт. 

  


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.