Извънкласни дейности

Шахматен клуб "Оренда"

         Тази страница представя създадените от мен занимания по шахмат за втори клас. Те са част от разработената от мен Програма за системни анимания по шахмат за развитие на логическото мислене на учениците от втори клас. Тя е защитена като иновационна практика през 2022 година. В резултат на на тази моя разработка, ми бе присъдена първа професионално-квалификационна степен.
 

            Надявам се моята работа да е от полза за всички български учители, които желаят да провеждат занимания по шахмат във втори клас. Пълният списък със занимания е поместен в менюто (рубрика "Занимания"). Те могат да бъдат използвани - без такси,   от всички български учители и ученици.

Литература:


    Театрално студио "Оренда"

            
          Обичам театъра и съм закърмена с него. Моите родители бяха посветени през целия си живот на сценични изяви и възпитаха в мен вкус към всички форми на сценичното изкуство.
           На тази страница могат да бъдат открити сценарии на спектакли, които съм поставяла с моя клас и представяла пред публика.
          Могат да бъдат открити и анимирани авторизирани приказки и басни, които сме изучавали със средствата на театралното икуство.
 
          Освен в написването на сценария и режисирането на спектаклите, аз винаги участвам и в изработването на костюмите, декорите, реквизита. Целият репитиционен процес, свързан с поставянето на танци, заучаването на песни и мизансцен преминава винаги под моето ръководство. 
 
 

 

 


Извънкласното четене 

Скоростта на четене може да бъде измерена чрез два подхода: изчисляване на сумата от думи, прочетена за единица време (например за 1 минута)  или отчитане на времето, необходимо за прочитане на текст с точно установен брой буквени и други символи. Добрата скорост на четене в началните класове, според П.Редозубов и М.Баев, е темпът на разговорната реч (120 -160 думи в минута).

Съдбоносни за изразителното четене са както задълбоченият литературен анализ на произведението, така и целенасочената работа в обучение на изразително четене, която включва точно определяне на изпълнителските задачи, мотивиране за изразително четене, работа над изразните средства и упражнения в изразително четене.

Четене с разбиране и етапите на възприемане на прочетеното:

Разбиране – разбиране за съдържанието и какво авторът влага в думите.

Тълкуване – разбиране за инвестираните послания, мотиви и чувства.

Реакция – изразяване на съгласие или несъгласие с писателя.

Приемане – ако смятаме, че идеите са ценни, търсим приложението им в живота.

Като финална част от упражняването в писане и доброто познаване на текста в обучението на четвъртокласниците се поставя акцент върху преразказа (сбит и подробен) на литературното произведение. Упражнява се умението да се предаде съдържанието на чужд текст, но със свои думи. Вниманието се фокусира върху времето, героите, последователността на развитие на случката и финала на приказката. Преди започване на преразказа учениците се предразполагат да съставят опорен план. Обръща се внимание как да бъдат преразказвани думите на героите и кои глаголни форми трябва да бъдат приложени - да завършват на -л, -ла, -ло, -ли. Обръща се внимание на правописа на думи с правописни особености и начините за проверка. Напомня се, че ако се съмняваме в правописа и не можем да открием начин да го проверим с правило, проверяваме думата в правописния речник. Упражняват се както сбит, така и подробен, както устен, така и писмен преразказ. 

 

Списъци за извънкласно четене в начален етап можеш да прочетеш тук.


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.