Четене с разбиране в четвърти клас

07.05.2019 10:40

Качества на четенето. Изразителното четене.

Важни са и уменията за изразително четене на изучаваните литературни приказки. Експресивното четене е ефект и последица на доброто разбиране на текста. То се проблематизира след изучаването, анализирането и опознаването на съдържанията в литературното произведение.

1. Скоростта на четене е сред важните характеристики на този психичен процес. Тя може да бъде измерена чрез два подхода: изчисляване на сумата от думи, прочетена за единица време (например за 1 минута)  или отчитане на времето, необходимо за прочитане на текст с точно установен брой буквени и други символи.

Добрата скорост на четене в началните класове, според П.Редозубов и М.Баев, е темпът на разговорната реч (120 -160 думи в минута).

  1. Изразителното четене е белег за пълноценното художествено възприемане на текста. Важни предпоставки за изразителното четене са както задълбоченият литературният анализ на произведението, така и целенасочената работа в обучение на изразително четене, която включва точно определяне на изпълнителските задачи, мотивиране за изразително четене, работа над изразните средства и упражнения в изразително четене.

Професор Ст. Здравкова предлага „Така да се прочете произведението (частта, изречението, израза), че да се изразят най-точно вложените в него мисли и чувства“. За да може да се случи подобно вложение, необходимо е предшестващо тълкуване, анализ на смисъла на прочетеното. Необходима е и работа върху изразните средства на изразителното четене (основен тон, паузи, логически ударения, темп, дикция).

Четене с разбиране

Етапи на възприемане на прочетеното:

1. Разбиране – разбиране за съдържанието и какво авторът влага в думите.

  1. Тълкуване – разбиране за инвестираните послания, мотиви и чувства.

  2. Реакция – изразяване на съгласие или несъгласие с писателя.

  3. Приемане – ако смятаме, че идеите са ценни, търсим приложението им в живота.

В четвърти клас широко се използват следните техники на четенето, които подпомагат четенето с разбиране: по заглавието на текста да се предвиди неговото съдържание; да се преразкаже идея, епизод; да се отбележи основната идея; да се разработят схеми, които подпомагат разбирането.

 

Преразказът на приказката

Като финална част от упражняването в писане и доброто познаване на текста в обучението на четвъртокласниците се поставя акцент върху преразказа /сбит и подробен/ на литературното произведение.

Упражнява се умението да се предаде съдържанието на чужд текст, но със свои думи. Вниманието на учениците се фокусира върху времето, героите, последователността на развитие на случката и финала на приказката. Преди започване на преразказа учениците се предразполагат да съставят опорен план. Обръща се внимание как да бъдат преразказвани думите на героите и кои глаголни форми трябва да бъдат приложени - да завършват на -л, -ла, -ло, -ли. Обръща се внимание на правописа на думи с правописни особености и начините за проверка. Напомня се, че ако се съмняваме в правописа и не можем да открием начин да го проверим с правило, проверяваме думата в правописния речник. Упражняват се както сбит, така и подробен, както устен, така и писмен преразказ. 

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.