Диктовката

24.02.2021 12:49

                Диктовката е упражнение, което се провежда в реално време, по предварително избран текст, който се чете от диктор /учител/ и се слуша, записва от учениците.

               Подборът на текста - по тематика и по дължина, зависи от възрастовите особености на учениците; от спецификата на учебната дисциплина и учебна цел.

               Преподавателят съставя предварителен ключ за оценяване на диктовката. Той набелязва онези места, които ще бъдат предмет на проследяване и оценяване /препинателни знаци, прилагане на правописно правило и др./.

 

Процедура

               Диктовката обикновено се чете три пъти, като се спазват правоговорните и интонационни правила за четене на различни видове изречения по цел на изкаване.
               Целта на първото четене е учениците да се ориентират в съдържанието на текста, да открия някои особености на текста - видове изречения, колко са на брой; 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.