Диктовката

24.02.2021 12:49

                Диктовката е езиково упражнение, в рамките на което се прилагат знанията и уменията за правопис и пунктуация.  Провежда се в реално време, по предварително избран текст, който се чете от диктор /учител/ и се слуша, записва от учениците.

               Подборът на текста - по тематика и по дължина, зависи от възрастовите особености на учениците; от спецификата на учебната дисциплина и учебна цел.

               Преподавателят съставя предварителен ключ за оценяване на диктовката. Той набелязва онези места, които ще бъдат предмет на проследяване и оценяване /препинателни знаци, прилагане на правописно правило и др./.

 

Процедура

               Диктовката обикновено се чете три пъти, като се спазват правоговорните и интонационни правила за четене на различни видове изречения по цел на изкаване.
               Целта на първото четене е учениците да се ориентират в съдържанието на текста, да открия някои особености на текста - видове изречения, колко са на брой; 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.