Елементи на системното обучение по шахмат

12.06.2022 09:00

Съществуват различни световни програми за системно изучаване на шахмат. В света все повече се застъпват и предлагат електронно изнесени обучения, в рамките на сайтове или учебни програми към различни клубове. При много от тях могат да се открият общи тенденции по отношение на съдържанието и методите на преподаване и учене. Тук ще разгледам общите моменти, застъпени във всички програми по отношение на:

  1. Съдържанието – учебните теми са подредени в йерархичен ред, в рамките на който постепенно се разкриват детайлите на тази сложна умствена игра. Обучените преминава през основни тематични ядра като: познания за шахматната дъска (елементите ѝ; именуването им; диагонали, вертикали, хоризонтали, флангове); познания за видовете фигури и тяхното специфично поведение на шахматната дъска;  знания за елементите на шахматната игра (пространство, материално предимство,  темпорално ограничение; защита; развитие; позициониране на пешките; мобилност); разбиране за силата на фигурите (относителна стойност; сравняване; изчисление на материалното предимство и изоставане; размени); знания за типовете ходове (атакуващи, защитни, погрешни); за завършването на партията (шах; мат; пат; видове реми; поведение при шах; етикет при приключване на партията); за основните матове (мат с два топа, мат с един топ, мат с дама и др.); за тактики и  комбинации (свръзка, рентген, двоен удар, открито нападение, премахване на защитата); за рокадата (видове, условия); за жертвата (видове, основания); за изграждане и разпознаването на комбинации; за формациите от пешки; за фазите на играта (дебют, мителшпил, ендшпил); за изучаването на дебюти; за шахматната нотация; за виртуалния шахмат; за видовете турнири и специфичната подготовката за тях; за състезателния етикет и правила; за шахматната история (велики шахматни партии; брилянтни шахматисти на всички времена; произход и разпространение на играта) и др.

  2. Методите – при системното обучение по шахмат широко се използват шахматни пъзели (реални шахматни ситуации, взети от реално изиграни партии и изкуствено създадени ситуации за обучението). Визуалната комуникация е широко застъпена в шахматното обучение на деца. Използват се диаграми, рисунки, карикатури, комикси, фотографии и др. Широко застъпено е предаването на послания чрез изображения. Използваните схеми, диаграми за предаване на съобщението към детето, спазват някои общи характеристики – идеите се предават аналитично, поднесени на малки разбираеми елементи, така че детето лесно и бързо да схване посланието. Изображенията, използвани в уроците по шахмат, са различни и често  изпълняват разнообразни и необходими функции: 

  3. декодираща посланието функция – привежда го в пространствено – действен образ, като целта на изображението е да се подпомогне разбирането на шахматната идея в практически план; 

  4. организираща функция –  представена чрез определен брой диаграми, набор от изображения, които имат за цел да илюстрират по-сложни идеи като обвържат сегментите във видим и обозрим действено приложен порядък; 

  5. интерпретираща функция – изображенията опроставят, изясняват, интерпретират по-сложна шахматна закономерност; 

  6. извличаща функция – изображенията, чиято цел е да изведат принцип по един метафоричен или емоционално ангажиран начин; 

  7. декоративна функция – широко застъпена в детските шахматни обучителни програми, при които изображенията и идеите се доближават смислово до други разбираеми за детето предметни области – провокиращи работата с фантазни образи и приказно съдържание.

Естествено тук се прилагат и всички други добре познати методи на обучение – демонстрация, мозъчна атака, беседа, мозъчна буря и т.н. 

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.