Групата

21.07.2021 19:36

Жизнен цикъл на групата

Животът на групата е подобен на жизнения цикъл на човека, но има компресирана форма. Съществува последователност от кризи, които следва да се разрешат, за да премине грепата към по-напредднал стадий на развитие. Разрешаването на тези кризи може да не бъде завършено. Често се среща прогресия или легресия към бъдещи или минали етапи на развитие на групата. Всеки следващ етап стъпва върху ефективното, позитивно приключване на предходния. Една неразрешена криза засяга поведението във възникващата йерархия на развитието.

Етапите на развитие на групата могат да се съотнесат към етапите на развитие на индивида, според Ериксън:

1. Доверие срещу недоверие.

Основна задаче е осъзнаването, че групата е придвидимо място, в рамките на което изследването е безопасно, тъй като в групата има максималне степен на комфорт и минимална степен на несигурност.

2. Автономия срещу срам.

В рамките на групата да се развие чувство за контрол върху собственото поведение, като се поддържа самооценката.

3. Инициатива срещу вина.

Въвеждането на самоинициирано поведение и намаляване на подражанието, както и чувство за идентификация и отговорност за собствените действия.

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.