Да улесним писането на децата

27.09.2020 08:57

           Овладяването на писането е необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение в първи клас. Овладяването на  самостоятелно изписване на буквите е тясно обвързано с правилното боравене с основния инструмент на писането - молива.

           В началото на учебната година при някои първокласници се наблюдават трудности при писмената работа. Виждат се различни проблеми: неефективен захват на молива; оказване на прекален натиск върху инструмента, който бързо довежда до умора на  ръката ; прилагане на твърде слаб натиск, който води до незадоволително качество на следите, които оставя моливът върху белия лист; недостатъчен диаметър на молива или прекалено голям, което натоварва допълнително ръката; твърде близко или обратно - твърде далечно захващане спрямо писеца.

           Когато детето се научи да държи правилно молива, а по-късно ще прехвърли наученото и при работата си с химикал, то ще може да пише по-лесно, по-бързо и по- красиво, а ръката му няма да се изморява по време на работа с тях.

           Важно е детето да разбере и усвои правилния начин за захващане на молива, за да може да прилага ефективно писане. За правилен се приема динамичният трипръстов захват, при който участват палеца /държи молива от едната стара/, показалеца /държи молива от другата страна/ и средният пръст / служи за опора на молива/.  Останалите пръсти - малък и безименен стоят прибрани към дланта и се разполагат върху повърхността за писане.

 

           В тази посока трябва да се усвоят няколко основни момента:

  • Избор на молив за писмена работа. Леко скъсените моливи - онези, които са малко по-къси от стандартната дължина предразполагат към по-лесен захват. Оптималната дължина на молива - от показалеца до върха на пръчката е около 2 см.
 
 
  • Маркиране на правилното поле за полагане на пръстите върху молива. За постигане на тази цел могат да се използват хартия и тиксо.  Това поле може да се обозначи с цветна хартиена лента, която е залепена на молива на точното място, на което трябва да се приложи правилното захващане.

 
 
 
  • Избор на пръсти, с които да бъде захванат молива и прилагане на правилен захват. До усвояването на захвата е добре детето да се научи да следва следните стъпки: хващане ма молива с палец и показалец; повдигане от повърхността на която е поставен с острата част към него; завъртане с помощта на другата ръка до позицията за писане. 

 

  •  

  •           Втори начин за правилно начално захващане е чрез захващане на молива с трите пръста, докато той е в изправено положение и бавно се плъзгат пръстите до полето да захващане. 

  •           Упражняването на моториката и двигателните умения може да стане с вземане на малки предмети с трите пръста и прибрани в дланта на безименния и малкия пръст на ръката. Развъртането и завъртането на капачки с трите пръста на бутилки също помага.

 

 

  •  
  •                  Правилната употреба на пръстите може да се подпомогне със сгъната салфетка. Безименният и малкият пръст са вътре в дланта. 

 

             Усвояването на правилния захват може да се подпомогне с помощно средство за по-ефективно захващане - държач за молив. Съществуват различни видове такива средства, при които палецът и показалецът се разполагат на точната позиция спрямо пишещото средство.

 

  • Правилно разстояние /не повече - около 2 см/ от върха на молива до началото на показалеца. Така се редуцира напрежението и натоварването на ръката по време на писане.
 
  • Упражняване на умерен натиск и навици за упражнения за релаксиране на ръката при умора.

 

 

 

 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.