Хексагонален шахмат

05.07.2017 19:22

                Отдавна са известни и други разновидности на ортодоксалната шахматна игра, които съществено се отдалечават от  т.нар. класически вариант на шахмат, като прилагат различни правила, в нови условия на игра.

               Различията могат да се открият в разнородни посоки: по отношение на дъската, по отношение на вида или броя на фигурите, по отношение на правилата за играта, по отношение на броя на участниците.

               Терминът хексагонален шахмат включва онази група от шахматни варианти, при които играта протича върху дъска, композирана от шестоъгълници, като съществува голямо разнообразие както по размери и форми, така и по състав и подредба на шестоъгълниците върху дъските.

               Първите варианти на хексагонален шахмат са възникнали в средата на XIX век. Те не са включвали като цел на играта матиране на царя.

               Шестстранността на симетричния шестоъгълник отворя възможности и за варианти, в които играят не двама, а трима играчи.

               Характерът на играта се повлиява от полетата на дъската. Тя може да бъде хоризонтално или вертикално ориентирана.

               Най-широко популярен вариант на хексагоналния шахмат е хексагоналният шахмат на Глински.

Хексагонален шахмат на Глински

                   Вариантът е изобретен от поляка Владислав Глински, заради което е наричан" полски шахмат"  и е патентован през 1936 г.
 Използва се шестоъгълна дъска, която е съставена от правилни шестоъгълни полета.
 
 Особености на хексагоналната шахматна дъска на Глински

             На дъската има общо 91 правилни шестоъгълни полета, за които е характерно, че са равностранни и равноъгълни.
 
             Всяко шестоъгълно поле, с изключение на крайните полета, има 6 съседни и опиращи се в него шестоъгълни полета. Това позволява по-голяма подвижност на фигурите, в сравнение със стандартната правоъгълна/ортогонална/ шахматна дъска.

             Полетата на хексагоналната дъска са с три цвята, за разлика от ортодоксалния шахмат, който предлага двуцветни полета.. Най-често един от цветовете е бял. Това е така, за да се избегне еднотипен цвят на две съседни шестоъгълни полета.


Фигурите в хексагоналния шахмат на Глински


                Наборът от фигури за играч включва: 9 пешки, 3 офицера, 2 коня, 2 топа, 1 дама и 1 цар.

                От казаното се вижда ,че са добавени две допълнителни фигури към класическия комплект /една пешка и един офицер/ за всеки играч.

 


Движение на фигурите в хексагоналния шахмат на Глински

                   Топът има шест различни посоки на движение, вместо четири, както е в класическия вариант.
 

 
 
 


Подреждането на фигурите върху дъската

             Фигурите на дъската са подредени така, че всяка е първоначално предразположена към свободно движение.

             Ориентация на дъската: играта се играе с вертикално ориентирана, шестоъгълна дъска.
 
 


Движение на фигурите 

             Пешките се движат право напред, пленяват странично.
             Патът в тази разновидност не носи равен брой точки за двете страни. Играчът, който носи патовата ситуация получава 3/4 точки, а играчът, който е доведен до пат/ този, който не разполага с позволен ход/ получава 1/4 точка.
 
              Движение на топа:
 
                 Движение на офицера: 
 
                Движение на дамата:
              Движение на пешката:
Пешките имат първоначална опция за двустепенно преместване.
Разрешен е специалния ход ан пасан и пленяването на фигура чрез него.
Пешките, които достигат до един от единадесетте шестоъгълника на срещуположната граница на дъската , може да се произведе. 
                Движение на кон: 
              Движение на царя:
 
            На дъската има 11 вертикала, именувани с латинските букви: a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l, като в азбучния ред на именуването е прескочена латинската буква j.
            В тази разновидност не съществува рокада.
            Крайната цел на играта е същата като при класическия шахмат-мат.

Специалните ходове при хексагоналния шахмат на Глински

 
            В хексагоналния шахмат не съществува специалния ход рокада. 
            Съхранени са специалните ходове ан пасан и произвеждане на пешка от класическата шахматна игра.
            Движението на фигурите от класическата игра се запазва.
            Първото състезание по хексагонален шахмат е проведено през 1976 г.

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.