Литературното обучение в четвърти клас - класификация на приказките

07.05.2019 10:00

Изследователите на приказките се стремят да обхванат и подредят богатството от съдържателни форми на приказните текстове. Съществуват различни опити за класификация, основани на различни делитбени белези. Ерна Василиевна Померанцева поделя съдържателно приказките на приказки за животни, вълшебни приказки, новелистични приказки и битови приказки. Владимир Яковлевич Проп класифицира приказките в следните групи: вълшебни, акумулативни, битови, за животни, измислици и досадни приказки. Иван Симеонов поделя приказките на две групи: фолклорна приказка (създадена от народа; няма точно установен автор; разпространява се устно; няма окончателна редакция; отличава се с вариативност) и литературни (независимо от това дали имат фолклорна основа или са оригинални авторски приказки  - преработени са; записани са на книжовен език; посочено е името на разказвача).

Според тематиката приказките биват :

а/ за животни – върху които се проектират човешките отношения, нрави, недостатъци и проблеми;

в/ вълшебни – изпъстрени с вълшебни сили и чудодейни предмети, вълшебни думи и неочаквани обрати; всеки предшестващ епизод подготвя следващия;

в/ битови – с хиперболизирани човешки качества; липсваща индивидуализация; типизиране на героите.

„Цар Дроздобрад“ и „Малката кибритопродавачка“ са битови приказки.

Битовите приказки са близки до обичаите и нравите на хората, до техния морален еталон. Те се стремят да проблематизират всекидневието, да го представят реално – изпълнено с труд и грижи. Героите се сблъскват с обичайни жизнени неволи и изпитания. Преминават през емоционалните състояния на ежедневието, изпълнено с радост и вълнение или пък мъка и тегоба. Отдалечават се от вълшебните приказки по стремежа си да странят от въображаемия, измислен свят с чудноватите герои и приближаването до реални житейски ситуации и взаимоотношения между героите.

Основната тема в битовата приказка са житейските конфликти между членовете на една общност, обикновено семейството. В тях се срещат диаметрални противоположности: добро - зло; мързел - трудолюбие; глупост – мъдрост.  Често се прибягва до хиперболизация – човешките слабости и недостатъци са изведени до неподозирани степени и пародийно осмиване. Забелязва се непримиримост към всякакъв вид качествен дефект – завист, високомерие, алчност, ревност. 

В битовата приказка винаги се наблюдава стремеж към позоваване и възпитаване на положителни качества за общността – честност, трудолюбие, мъдрост, всеотдайност.

В „Цар Дроздобрад“ бащата на принцесата се опасява и срамува от своята дъщеря, от нейната глупост, високомерие, неуважително и унижаващо отношение към другите. Той намира нейното поведение за порочно и желае да създаде условия неговата дъщеря да се свърже с качества като трудолюбие, всеотдайност, вярност и уважение към близките. Омъжва дъщеря си за първия просяк, като подход към познанието за света и себе си. В края на приказката тя претърпява метаморфоза на моралната нагласа и достига до нравствения еталон на общността.

Независимо от съдържателния акцент на класифицирането на една приказка (дали тя е битова, вълшебна или анималистична по характер; дали е фолклорна или литературна), жанрът е изключително благодатен към детската възраст и разбиране. 

 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.