Приказката като литературна форма

07.05.2019 10:05

Приказката „се държи върху узаконената условност на възприятието. Така както героят преминава в свят, където властват други закони, така и разказвачът и неговите слушатели … преминават в сферата на свободната фантазия, създават един наивен и илюзорен свят, където успяват да удовлетворят по игрови начин наивни представи за индивидуална справедливост“.(с. 138, Теория на литературата – основни понятия, Александър Панов, 1995)

Приказката е „народен или авторски разказ, в който има смесица между реално и възможно, от една страна, и нереално и фантастично, от друга, като има и поучителен характер“(Съвременен тълковен речник на българския език, 2008)

 

 Съдържателни особености на приказките

 • Неопределеност на времето и мястото /“Имало едно време“, „Някъде там – през девет планини в десета“, „В едно царство“/.  

 • Наличие на традиционни приказни формули. Те често се намират в началото или в края на приказката. /“Хубаво щеше да бъде, ако ти и аз също бяхме там“, из „Цар Дроздобрад“ от Братя Грим/.

 • Действащите лица са типизирани и често са анонимни двойки, нямат имена (“Старият цар видял, че дъщеря му се подиграва“, „Царкинята станала кухненска прислужница, помагала на готвача и вършела най-черната работа“ - из „Цар Дроздобрад“).

 • Героите попадат в конфликтни и сложни ситуации, от които успяват да се измъкнат.

 • В много приказки ясно се забелязва стремеж към хиперболизация  и поляризация на качествата. Някои от героите са идеализирани, техните образи са изчистени от недостатъци и обратно – при други герои, отрицателните качества са засилени и подчертани.   

 • Акумулиране и усилване на напрежението, което постепенно нараства, в синхрон с развитието на конфликта.

 • Често героите имат история на работа върху кризата и преминават през серия от случки, преодолявайки препятствия от различно естество.

 •  В някои приказки се дублират, повтарят епизоди или се засилват чрез подобни повтарящи се теми. В „Цар Дроздобрад“ чрез повествователни репетиции се акцентира върху житейската безпомощност и обреченост на героинята, извадена от своя комфортен и вакуумен свят и поставена в друга, паралелна действителност. 

 • В повечето случаи приказките имат успешен, щастлив край. Доброто побеждава.  Злото е наказано. Не е така обаче в приказката „Малката кибритопродавачка“. Тя разчупва този модел и отива към драматичен финал, доближавайки се до реалността в пълна степен, преминава опасната граница между живота и смъртта, за да подчертае ценността на битието.                

 • В края на приказката може да се изведе поука. Приказките излъчват нравствени послания. Носят голям потенциал от нравствени поуки. Те са изведени пряко или се предполагат косвено от читателя.

 • Решението на конфликтна ситуация в приказката често става чрез помощници

 • На обекти в приказката могат да се припишат вълшебни свойства.

 • Характерни са и бинарните опозиции, антонимите: глупав-умен; мързелива – работлива; боязлив – смел.

 • Езикът на приказките е образен, изразителен, колоритен.

 • В речта на героите или в непряката реч се съдържат пословици и поговорки.

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.