Психодрама - основни термини и техники

22.06.2024 06:54

Двойник - това е онзи помощник, който фасилитира изобразяването на психологическото преживяване и предоставя подкрепа при представянето на позицията и чувствата на главния герой. Той е и средство за даване на по-ефективни предложения и интерпретации на главния герой.

Загряване  - техники, използвани за развиване на сплотеността на групата, фокусиране на групата върху нейната задача или  създаване на специална атмосфера, ориентация или тема в групата.  

Зад гърба е психодраматична техника, при която протагониста отива в ъгъла на стаята, застава с гръб към публиката, а тя го обсъжда, сякаш протагонистът не присъства психодраматичната сесия. Разновидности на техниката - групата може да обсъжда проблеми на психодрамата, а не самия човек; групата се обръща настрани от протагониста, докато той говори за всеки от тях зад гърба им. 

Закриване - процес, чрез който се дава възможност на участниците да отменят ролята си, да се дистанцират от нея, като говорят за своите преживявания.

Изграждане на Его  - групата провежда честна дискусия за главния герой, като очертава само неговите положителни качества, докато протагониста е с лице към групата и слуша.

Излишна реалност - изиграване на сцени, които представляват надежди, страхове и недовършена психологическа работа, които могат да бъдат преживени като почти по-реални от събитията в ежедневието.

Конкретизиране - процес на трансформиране на по-общи проблеми в конкретна сцена и превръщането на метафорите в действителност, защото неяснотата е основен психичен механизъм за избягване на справянето с проблеми.

Магически магазин - членовете на групата разиграват психодраматична сцена с магазинер, който е способен да изпълни и най-съкровеното им желание.

Монодрама - протагоистът изиграва всички части на пиходраматичната постановка. Ползата е, че той има достъп до всички роли и чрез смяната им, разширява перспективата си и разбирането си за житейската ситуация. Монодрамата може широко да се използва и в индивидуалната психотерапевтична сесия. 

Осъществяване - изобразяване на житейски ситуации, които съществуват само като спомени или фантазии в психодраматична форма. Актовете могат да бъдат в минало, настояще и бъдеще.

Помощникът/Дубльорът е термин, който се отнася до всички, които участват в психодраматичната постановка и са различни от протагониста и режисьора на психодрамата. Обикновено представляват някого от живота на протагониста, част от фантазен обект, неодушевен предмет, абстрактно понятие или коллективен стереотип. Помощникът действа като двойник на изобразявания обект. Действа като двойник.

Повторение - сцените се възпроизвеждат, като се прилагат промени в тях. Целта е да се достигне до откриване на промяна, осигуряване на повече вентилация, откриване на по-щастлив край, изнамиране на по-ефективна страгения за справяне и др. 

Празен стол - представлява значимия друг в психодраматичната постановка.

Припев - част от групата е инструктирана да повтаря определени фрази като в гръцки хор. Целта е да се задълбочи опита на протагониста, за да може той да се насочи към по-здравословна интеграция.

Протагонист - лицето, което играе главната роля в дадена психодраматична постановка.

Психодрамата е психотерапевтичен метод. По същество представлява изиграване на значими събития от живота на човека, вместо да се разказва и говори за тях. Методът комбинира когнитивен анализ с участие в действено преживяване. Създадена е от Джейкъб Морено през 1921 година, който остойностоява силата на спонтанността и креативността в живота на човека. Той формулира пет елемента на класическата психодрама: протагонист, режисьор, помощник, публика, сцена. Но освен в група, психодраматичната техника може да се прилага и в диадична терапевтична връзка.

Публиката включва присъстващите на психодраматичната сесия, които не играят конкретна роля в психодраматичната постановка. 

Огледало - протагонистът наблюдава, докато неговата роля се изиграва от помощник, при което се получава възпроизвеждане на съдържанията и преглед от дистанция.

Ролеви игри - целта им е да се тренират по-ефективни и алтернативни подходи към даден проблем. Изключително добре приложими в образованието.

Смяна на ролите - основните участници във взаимодействието сменят своите роли. Ефективна техника при демостриране на помощните лица как трябва да бъде изиграна ролята. Позволява също така на главния герой да съпреживее гледната точка на другия човек.

Социодрама - форма на психодраматична игра, която има за цел да изясни груповите теми, вместо да се фокусира върху индивидуалните.

Социометрия - метод за измерване на междуличностните отношения в група. Използва се за загряване на групови взаимодействия.

Спектограма - групата демострира как се чувства с даден проблем.

Сцена - районът, в който се извършва психодраматиното действие.

 

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.