Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44

 

Валс на думите

 

Обосновка:

Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много. 

Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането.

Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят словосъчетаиния от разпръснати съществителни и прилагателни имена, които трябва да се свържат подходящо. Съставени словосъчетания трябва да участват в съставянето на изречения, а изреченията трябва да бъдат свързани в текст.

Материали: 

  • изображение на описвания предмет или предмет;
  • набор от думи, част от които са подходящи и могат да бъдат използвани за съответни на наблюдавания предмет описателни словосъчетания.

 

Представяне на написаното: след завършване на работата, всяко дете представя написаното в малка група.

Обратна връзка: учениците споделят какво им харесва и какво може да се подобри в текста, а след това избират най-добрия текст, за да го представят пред класа.

 

Сандък със съкровища

 
Екипна задача
 
Задача: След преодоляване на две препятствия по пътя към съкровището /Препятствие 1: записване на синоним на дадена дума; препятствие 2: записване на антоним на дадена дума/ по пътя към сандъка със съкровища, да се открият подходящи думи за дописване в текст. от предварително съставен набор.
Материали:
  • малко сандъче, в което са поставени определен брой думи.

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.