Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44

 

Валс на думите

 

Обосновка:

Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много. 

Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането.

Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят словосъчетаиния от разпръснати съществителни и прилагателни имена, които трябва да се свържат подходящо. Съставени словосъчетания трябва да участват в съставянето на изречения, а изреченията трябва да бъдат свързани в текст.

Материали: 

  • изображение на описвания предмет или предмет;
  • набор от думи, част от които са подходящи и могат да бъдат използвани за съответни на наблюдавания предмет описателни словосъчетания.

 

Представяне на написаното: след завършване на работата, всяко дете представя написаното в малка група.

Обратна връзка: учениците споделят какво им харесва и какво може да се подобри в текста, а след това избират най-добрия текст, за да го представят пред класа.

 

Сандък със съкровища

 
Екипна задача
 
Задача: След преодоляване на две препятствия по пътя към съкровището /Препятствие 1: записване на синоним на дадена дума; препятствие 2: записване на антоним на дадена дума/ по пътя към сандъка със съкровища, да се открият подходящи думи за дописване в текст. от предварително съставен набор.
Материали:
  • малко сандъче, в което са поставени определен брой думи.

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.