Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44

 

Валс на думите

 

Обосновка:

Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много. 

Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането.

Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят словосъчетаиния от разпръснати съществителни и прилагателни имена, които трябва да се свържат подходящо. Съставени словосъчетания трябва да участват в съставянето на изречения, а изреченията трябва да бъдат свързани в текст.

Материали: 

  • изображение на описвания предмет или предмет;
  • набор от думи, част от които са подходящи и могат да бъдат използвани за съответни на наблюдавания предмет описателни словосъчетания.

 

Представяне на написаното: след завършване на работата, всяко дете представя написаното в малка група.

Обратна връзка: учениците споделят какво им харесва и какво може да се подобри в текста, а след това избират най-добрия текст, за да го представят пред класа.

 

Сандък със съкровища

 
Екипна задача
 
Задача: След преодоляване на две препятствия по пътя към съкровището /Препятствие 1: записване на синоним на дадена дума; препятствие 2: записване на антоним на дадена дума/ по пътя към сандъка със съкровища, да се открият подходящи думи за дописване в текст. от предварително съставен набор.
Материали:
  • малко сандъче, в което са поставени определен брой думи.

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.