Шахматът като образователен инструмент

12.06.2022 08:54

В много страни по света шахматът става все по-разпространен образователен инструмент. Тази тенденция се дължи на ефектите, които менталната игра оказва върху когнитивното развитие, способности и умения като цялост и върху математическите способности в частност. В повечето държави шахматът се изучава като извънкласна дейност, в съботно-неделни курсове към функциониращи шахматни клубове извън училището. В някои страни се наблюдава основаване на шахматни клубове в самото училище, които развиват шахмата като дейност по интереси.

В Армения шахматът е задължителен в училищата. Той е свръх остойностен след победите на Тигран Петросян - световния шампион за 1963 г. Властите осъзнават, че изучаването на шахмата е полезно за подрастващите  и следва да се изучава най-вече заради изграждането на характера, а не толкова за преследването на високо спортно майсторство. Въвеждат тази дейност в класната стая и наблюдават  повишаване на чувството за отговорност и организираност на учениците. За да реализира подобна обучителна програма, държавата отделя половин милион долара, с които заплаща за изготвянето на обучителен курс, за създаването на учебници, за подготовката на инструктори и за закупуването на шахматно оборудване. Преди десет години Уенди Фишер - изпълнителен директор на американската фондация за шах, започва да проправя път на играта в американските класни стаи, тъй като оценява високо обучителната програма на Армения.

В своя писмена декларация 50/2011, приета на 13 март 2012 година, Европейският парламент изразява своята ясна позиция и положително отношение, относно въвеждането на обучението по шахмат като образователен инструмент в училищата. Той определя шахмата като достъпна и полезна игра за деца от всякаква социална прослойка, която съществено може да допринесе за социалното сближаване, борбата с дискриминацията,  да бъде успешна формула за борба с престъпността и зависимостите. 

Европейският парламент насърчава държавите-членки да въведат шахматното обучение широко в училищата и той да стане част от образователните програми на Европейския съюз.  На 13 март 2012 година, в Страсбург, Европейският парламент прие проекта на Европейския шахматен съюз „Шах в училище“. Силвио Данаилов, президент на Европейския шахматен съюз, разгледа това събитие като съдбоносно в шахматната история, тъй като този спорт премина на едно по-високо ниво, превръщайки се в „част от образованието на модерния свят“.

Обучението по шахмат е задължително в някои държави. През 2020 година град Бремен в Германия решава да въведе един час седмично в началното училище и това събитие широко се отразява в немската преса.

В България шахматът се разглежда от учители и родители като високо ценена извънкласна дейност. Той се прилага, като дейност по интереси, в рамките на училището или извън него – в шахматни клубове, каквито има почти във всяко населено място в България. Част от тези клубове са лицензирани и членуват в Българската федерация по шахмат 1928. Те си поставят за цел и преследват високи спортни постижения. 

Съществуват и друг вид шахматни клубове – част от училищната мрежа за занимания по интереси, които популяризират играта, участват във вътрешни и външни шахматни турнири, но не преследват високо спортно майсторство, а по-скоро се ползват от ефектите на шахмата в други сфери на личностното функциониране. Тяхната основна мисия е създаването на благоприятна среда за упражняване на полето на интерес и развитието на личността. Днес, в България е трудно да се открият проучвания, които се занимават с ефектите, които обучението по шахмат оказва върху развитието на ученика. Тази разработка се стреми да запълни малко от тази празнина.

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.