Тактика

01.07.2015 18:21

  Тактиката представлява набор от средства и начини на действие, които са насочени към постигането на определена цел. 

               Като синоними могат да се употребяват и думите - план, метод, начин, подход, прийом, способ, проект.

               В шахмата, под тактика, обикновено се имат предвид краткосрочните действия - тези, които са насочени съм постигането на близка, краткосрочна цел. 

              Тактиката представлява ход или поредица от ходове, които дават краткосрочна преднина в един или повече от елементите на шахмата - осигуряването на пространство, печелене на материал, организиране на защитата или постигане на развитието на фигурите или директно към достигане до победен мат  в играта.

              Тези действия могат да бъдат предварително изчислени, прогнозирани и със сигурен, надежден резултат.  

              Тактиката може да бъде също така и линия на поведение, която играчът е избрал да следва по някакви причини.
      
                Освен едноходови тактически похвати, съществуват  и комбинации от ходове, целящи постигането на краткросрочно предимство. 
              
               Ключови тактически способи

1. Едноходови прийоми:

        Укритие - тактически прийом, при който атакуваната мощна фигура бива защитавана чрез друга фигура, която се разглежда като по-малоценна в дадената ситуация.

       Оттегляне/отстъпление/ - тактически прийом  при който атакуваната фигура бива защитавана като бяга на небито поле.

       Свръзка - тактически прийом, при който атакуващата фигура напада по такъв начин, че налага обездвижване на определена фигура на опонента. 
              Нарушаването на наложения модел на игра води до незабавна, значима материална загуба за опонента. 
             В други случаи парализата на фигурата е тотална, поради правилата на шахмата. Това са случаите, в които обездвижената фигура е свързана с царя.  
             Царят, пешката и конят не могат да свързват други фигури. 

Бялата царица атакува на поле g2. Така тя свързва черния кон към черния цар. 
Конят не може да се мести, защото е свързан към царя.

     

        Двоен удартактически прийом, при който атакуващата фигура напада едновременно две по-ценни от нея или незащитени фигури на опонента. 

Белият кон играе на поле е7, за да атакува едновременно черния цар и черната царица.
Атаката налага черният цар да се премести на някое от двете възможни полета -  h7 или h8.
В следващия, втори от комбинацията ход на белите, конят ще вземе черната царица.
 

 

             Вилицатактически прийом, при който атакуващата фигура напада едновременно повече от две по-ценни от нея или незащитени фигури на опонента.

            Тъй като атаката е насочена към повече от една фигура, на опонента се налага да прецени с коя от застрашените фигури да се раздели.
            Това е разновидност на двойния удар. 
             За този тактически прийом може да служи всяка фигура, без царя, но най-често такава мощна роля играят конете и пешките.  


            Шиш - свързаната фигура тук /бял топ/ не стои фронтално, а отзад, като е обездвижена - преместването и ще доведе до реми.

Черният топ атакувал полето а7.
По този начин  е свързал белия топ с бялата пешка- ако белият топ се премести, партията ще завърши реми.

   

       Открит шах - тактически прийом, при който преместването на една фигура създава ситуация на шах за опонента от неподвижната фигура, която се е открила отзад по време на преместването.

       Двоен шах - тактически прийом, при който преместването на една фигура създава ситуация на шах за опонента, както от фигурата, която се е преместила, така и от тази, която е била зад нея преди преместването.
                    Съществува само един възможен начин да се отговори на ситуация на двоен шах от опонента,  и това е като царят избяга от битото поле.

Черният кон се премества на d3 и обявява шах.
Едновременно с това открива черната царица, която също обявява шах.
Царят не може да се предпази.


       Жертва - тактически прийом, при който целенасочено се предава материал на противника, за да се постигне определено предимство.

2. Комбинации от ходове:

        Примамка/Завличане/ тактически прийом, при който целенасочено се примамва фигура на опонента да стъпи на поле или линия /хоризонтал, вертикал или диагонал/,на което ще последват съдбоносни последици.
                  За изпълнението на този похват се жертва фигура, която изпълнява ролята на примамка.
                 Целта е чрез тази жертва да се примами определена фигура на битото поле, където след това тя да стане жертва.
                 Такава примамка може да доведе както до печалба на материал, така и до мат.

                Отклоняване/изместванетактически прийом, противоположен на примамката. Тук целта е да се поощри изместването на фигурата на опонента от определено  поле или линия /хоризонтал, вертикал или диагонал/, на което тя пречи за осъществяване на някаква цел.

               Срутване на защитата/Претоварване/Разтоварване/-тактически прийом, при който се атакува претоварена с отговорности по защитата фигура. Това са фигури, които изпълняват едновременно няколко функции.
                        При атаката на някоя от тези функции, тази фигура се налага да влезе в активна позиция, като се откаже от някои свои отговорности за сметка на други.

                Мелница - тактически прийом, при който се осъществява серия от шахове и открити шахове.
                   Царят на опонента е принуден да играе на ограничен периметър от полета, докато атакуващите вземат безпрепятствано неговия ценен материал.

Рентген - тактически прийом, при който атакуващата фигура принуждава опонента да играе с определена фигура, като по този начин открива друга своя фигура, която ще бъде взета.
                За да се приложи тази техника, фигурите на опонента следва да бъдат разположени на една линия /хоризонтал, вертикал или диагонал/.
                Само дамата, топът и офицерът могат да правят рентген.

Белият топ атакува на поле h8.
Черният цар е принуден да играе на едно от полетата - d7e7 или f7, като така освобождава 8 хоризонтал.
Белият топ продължава атаката си и прибира черния топ.
 

                 Разиграването на тези комбинации може да бъде внезапно и изненадващо за опонента, но е търсено и внимателно планирано от опитния шахматист.

               Упражняването на основните техники в шахмата ще доведе до подобряване на шахматното разбиране и умения.

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.