Тема 1. Тела и вещества - начален преговор

15.09.2023 18:29
План на урока:
1. Природа
2. Тела и вещества
2. Обем, маса и форма на телата
3. Видове тела
4. Свойства на веществата
5. Твърди тела, течности и газове
6. Въздух
7. Вода
 

Природа

Природа е всичко, което ни заобикаля и не е направено от човека. Изградена е от тела - живи и неживи.

Тела и вещества

Обектите, които се намират около нас (животните, растенията, скалите) се наричат тела. Тяло е всеки природен обект или предмет, направен от човека. Телата имат различна форма, големина, цвят. Изградени са от едно или повече вещества. Вещества са дървото, стъклото, металът, кожата, водата, захарта, солта.

Различаваме два вида тела - природни тела и тела, направени от човека.

Телата могат да бъдат съставени от различни вещества - метал, пластмаса, стъкло, хартия. 

Задача 1. Разгледай каните в таблицата. От какви вещества /материали/ са направени те? Запиши. 

     

Ключ:  стъкло, пластмаса, метал


Обем, маса и форма на телата

 • Обемът е част от пространството, което заема едно тяло.
 • Масата е свойството на телата да тежат. Измерва се в килограми. Масата на телата можем да определим чрез претегляне. Телата с по-голяма маса са по-тежки.
 • Формата на телата е различна.

 

Всяко тяло има обем и маса.


   1000 г = 1 кг     (хиляда грама = един килограм)

1000 кг = 1 т    (хиляда килограма = един тон)


Задача 2. От едната страна на везната има теглилка от 500 грама. Колко тежи брашното? Запиши. 

 

Видове тела

Телата могат да бъдат подредени в три групи: твърди, течни и газообразни.

Твърдите тела имат маса, форма и обем. 

Течните тела имат собствени маса и обем.

Газообразните имат собствена маса.


Свойства на материалите

Всяко вещество има определени свойства - цвят, твърдост, прозрачност, крехкост и др. 

Телата притежават свойствата на веществата, от които са направени. 

В своята дейност човек използва различни различни вещества и смеси от вещества като материали. Водещо за употребата е свойството, което притежава даден материал и дали той е подходящ за съответната цел, с която го използваме.

Твърди тела, течности и газове

Твърди тела 

Течности

Газове

1. имат собствена форма

2. имат собствен обем

3. трудно се свиват

1.приемат формата на съда

2. имат собствен обем

3. текат надолу

4. трудно се свиват

1. запълват целия съд и нямат собствена форма и собствен обем

2. лесно текат

3. лесно се свиват


Задача 3. Допълнете липсващите думи в изреченията.

………………………………… се стичат в долната част на съда.

…………………………………. лесно се свиват и разширяват.

………………………………….  може да се късат и да се режат.

………………………………… се съхраняват винаги в затворени съдове.

Ключ:  течностите, газовете, твърдите тела, газовете


Въздух

Чистият въздух е прозрачен газ. Той няма цвят и мирис. Той е навсякъде около нас. Той заема място и прониква навсякъде.

Въздухът съдържа кислород. Това е газ, който е необходим за дишането на организмите.

Кислородът от въздуха поддържа горенето.

Въздухът е природно богатство. Без него животът е невъзможен. Нужно е да се полагат грижи за неговото опазване.

Замърсеният въздух съдържа фини прахови частици и вредни за живите организми газове.


Вода

Чистата вода е безцветна, прозрачна течност. Тя няма вкус и мирис.

Водата не гори.

Водата не поддържа горенето.

Водата е добър разтворител. Някои вещества се разтварят в нея. Захарта, солта, спиртът и много други твърди вещества и течности се разтварят във вода.

Водните животни дишат разтворения във водата въздух (кислород).

Водата е жизнено необходима за хората, растенията и животните.

Сред основните замърсители на водата са промишлените и битовите отпадъци. 


Задача 4. Отбележи вярно ли е твърдението.

Твърдение

ДА

НЕ

Газовете лесно се разширяват и запълват целия обем на съда.

 •  
 

Всички вещества се разтварят във вода.

 
 •  

Водата не поддържа горенето.

 •  
 

Газовете нямат маса.

 
 •  

Водата гори с буен пламък.

 
 •  

Масата се измерва в сантиметри.

 
 •  

Всички тела имат маса.

 •  
 

Всички тела са съставени от тела.

 •  
 

Твърдите тела имат постоянен обем.

 •  
 

Чистата вода е безцветна течност.

 •  
 

Чистият въздух има цвят.

 
 •  

Задача 6. Запишете телата в две групи.

Твърди вещества

Течности

   

Ключ: 1. дърво, стъкло, пясък, захар, метал, сол, цимент

              2. вода, бензин, мляко, олио, спирт


Задача 7. Какво ще се случи:

а/ ако потопиш във вода три кубчета от различни вещества - от метал, от захар и от стъкло? Запиши.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ключ: След един час във водата ще има две кубчета - металното и стъкленото. Кубчето от захар ще се е разтворило във водата.         


б/ ако запалиш едновременно две свещи и ги похлупим едновременно с два различни по големина буркана - малък и голям буркан. Коя свещ ще загасне първа? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ключ: Първа ще угасне свещта, върху която е поставен по-малък буркан, защото обемът на въздуха е по-малък и без приток на свеж въздух, свещта ще угасне по-бързо.

 
 

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.