Визуалният тренажор на ChessKid

09.06.2020 17:12

Достигането до визуалния тренажор в най-успешния детски шахматен сайт става през главното меню. Щракваме върху бутон Учене (Learn) отваря падащото меню, от което се избира опцията: Зрение (Vision)

Продължителността на една визуална сесия е 30 секунди. В тези времеви рамки трябва да се решат възможно повече задачи правилно.
 
Резултатът от сесията излиза като постижение в края на сесията - първото число показва броя на направените задачи, а второто число показва броя на вярно решените задачи.
 
Цели на визуалната тренировка:
1. да усъвършенства зрително-пространственото възприемане на шахматната дъска като състав от именувани полета и съответният им точен запис - име на полето;
2. да установи стабилна връзка между име на полето, запис на полето, движение на фигурата на съответното поле.
 
В менюто на тренажора има общо 4 бутона.

А/ Първият бутон отваря падащо меню, от което може да се избере един от двата варианта:
1. координати на полето, което трябва да бъде посочено;
2. движение на фигура до зададено предварително поле.

Б/ Вторият бутон отваря падащо меню за избор на един от два варианта:
1.черен запис на полето;
2. бял запис на полето.

В/ Старт стартира тренировката за определено време.

Г/ Четвъртият бутон отваря падащо меню с три варианта:
1. запис в рамките на шахматната дъска;
2. запис извън рамката на шахматната дъска;
3. скриване на координатите - цифрите и буквите, с  които се обозначават редове и колони /хоризонтали и вертикали/.
 
 
 

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.