Числата до 10 000

Числата до 10 000

За записване на естествените числа използваме десет цифри.

С една цифра се изписват едноцифрените числа, с две цифри се изписват двуцифрените числа, с три цифри се записват четирицифрените числа, с пет цифри - петцифрените числа.

Числата, които са по-големи от 999, се наричат още многоцифрени числа.

 

Редицата на естествените числа след числото 1000 се образува, като към предходното число в редицата се прибави едно. 

 

Четирицифрените числа се записват с четири цифри, а петцифрените числа се записват с пет цифри.

Примери за четирицифрени числа: 1 000, 1001, 1002, …., 9 999 

Примери за петцифрени числа: 10 000, 10 001, 10 002, …, 99 999 

 

Най -малкото четирицифрено число е 1 000, а най-голямото е 9 999. 

Най-малкото петцифрено число е 10 000, а най-голямото е 99 999.

10 хиляди = 1 десетохиляда = 10 000 единици

10 хил. = 1 десетохил. = 10 000 ед. 

 

Когато записваме четирицифрени и петцифрени числа, между цифрата на стотиците и цифрата на хилядите оставяме малък интервал.

Примери: 1 000, 12 000, 1 345

 

Задача 1.  Запишете с думи числото, което е представено на бодливото сметало. Представете числото като сбор от редни единици в работното поле.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Работно поле: 


 


 


 

Задача 2.  Запишете всички цифри, с които се записват всички естествени числа.

 


 

Задача 3.  Запишете числата, които са представени като сбор на редни единици.

                 4 ед. + 3 стот. + 1 дес. =

                 14дес. + 5 стот. + 18 ед. =

                 10 дес. + 10 ед. + 3 стот. =

 


 

Задача 4.  Запишете числата с цифри.

  а)  хиляда и три            …………………

  б)  две хиляда двадесет и седем            …………………

  в)  четири хиляда двеста деветдесет и четири           …………………

  г) пет хиляда и триста            …………………

  д) девет хиляди деветстотин деветдесет и шест            …………………

  е) десет хиляди            …………………

 


 

Задача 5.  Допълнете липсващите числа в редиците и ги прочетете.

 а)  1 000, 2 000, 3 000,  ………, 5 000, ………., 6 000, 7 000, ………, 10 000

б)  1 000, 1 100, 1 200,  ………, 1 400, ………., 1 600, 1 700, ………, 1 900

в)  1 006, 1 007, 1 008,  ………, 1 010, ………., 1 012, 1 013, ………, 1 015

 


 

Задача 6.  Запишете числата, които стоят пред и след даденото в редицата на естествените числа.

 а)  ………., 2 000,  ………

б)  ………., 1 898,  ……….

в) ………., 7 361,  ………..

 


 

Задача 7.  Сравнете числата.

              1 000        10 000                      1 123        1 542  

              4 502        4 503                        9 103       9 500  

              6 432       5 999                        6 433       6 432

 


 

 Задача 8.  Подредете и запишете дадените числа във възходящ ред.

789, 1 000, 9 987, 1 765, 5 724, 2 847, 8 463 

 


 

 Задача 9.  Подредете и запишете дадените числа в низходящ ред.

             1 789, 1 120, 6 907, 1 745, 4 754, 3 837, 5 489 

 


 

Задача 10.  Запишете с думи числата.

                1 489      ………………………………………………….

                9 984      ………………………………………………….

               5 436      ………………………………………………….

 


 

Задача 11.  Запишете всички числа, които се намират между 2 456 и 2 465 в редицата на естествените числа.

 

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.