Езикът е средство за общуване

Езикът е средство за общуване

 

Българският език е официален език в Република България.

 

Той се използва като средство за общуване в българското общество.

 

Необходимите условия за общуване:


1. Участници в общуването:

а) този, който създава текст - автор, пишещ, говорещ;

б) този, който възприема текст - читател, слушащ, четящ.


2. Език - средство за изразяване на мислите.


3. Предмет на общуването - това, за  което се говори или пише (участниците говорят за някого или нещо чуто, преживяно, видяно.


4. Канал за връзка между участниците на общуването:

a) слухов канал (за устен текст)- звуковете на думите се предават през въздуха и се възприемат по слухов път.

б) зрителен канал (за писмен текст) - звуковете на думите се предават чрез писане на буквите и се възприемат по зрителен път чрез четене. 

 

        Диалогът е разговор между събеседници по определена тема. Той има две форми:

                а) разговор между две лица или две групи от хора;

               б) разговор между герои от художествен текст.


                 Според времето:

        а) общуването може да бъде едновременно - участниците са ангажирани с общуването в един и същ времеви момент, а може да бъде и разнородно - участниците не са въвлечени в общуването в един и същ времеви момент.

         б) според времетраенето на общуването - то може да е с кратко времетраене или да бъде осъществявано продължително време.


           Според мястото на общуването, участниците при общуване могат да се намират на близко разстояние или на далечно разстояние.

                Общуването може да се случва в официална обстановка или в неофициална обстановка. 

 

Упражнение 1. Прочети разговора между Иван и Мишо. Определи кои са необходимите условия, за да е възможно общуването между тях. Отговори на поставените въпроси.

а) Кои са участниците в общуването?

б) Кое е средството за общуване?

в) Кой е предметът на общуването?

г ) Какъв вид е каналът за свързване между тях?

Иван: Здравей, Мишо! Обаждам ти се, за да разбера искаш ли  днес да играем заедно футбол.

Мишо: Може, но след като си напиша домашните и помогна на мама да почисти дома ни.

Иван: Чудесно! Тъкмо и аз ще успея да подготвя плаката за предстоящия футболен мач!

Мишо: Хайде да се срещнем в градинката пред блока след два часа!

Иван: Ще бъда там! До скоро! 

Мишо: Няма да закъснея, обещавам!

 

 

Упражнение 2. Напиши писмо на най-близкия ти приятел. Съобщи му за предстоящо събитие, което го вълнува.

                   Мила/и   …………………………,


…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Упражнение 3. Разгледайте двете картинки. Определете участниците в общуването, времето, мястото на общуване, каналът за връзка.

- Приятелко, нека ти разкажа какво ми се случи вчера!

 

- Слушам те, мила, разказвай!

                      Скъпа Иве,

          Пиша ти развълнувана  и щастлива от най-красивия град на света! Искам да ти разкажа какво чудо ми се случи тук.

    Участниците са две приятелки. Общуват в едно и също време. Разговорът вероятно ще е продължителен. Те са разположени близо една до друга и общуват доверително, обстановката е неофициална. Каналът за свързване е слухов - създава се и се възприема устен текст. Общуването е доверително и неофициално по характер. 

         Участниците са подател и получател на писмото, общуват в различно време и се намират на далечно разстояние.

    Каналът за връзка е зрителен - създава се и се възприема писмен текст.

 Общуването е доверително и неофициално по характер. 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.