Геометрични фигури

Геометрични фигури

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

 

Задача 1. Запишете названията на геометричните фигури.

…………………

…………………

……………………………………………..


 

Задача 2. Начертайте един прав ъгъл, един остър ъгъл и един тъп ъгъл. Именувайте ги. 
   

Прав ъгъл

……………………………

Остър ъгъл

……………………………

Тъп ъгъл

…………………………….

 

Задача 3. Намерете обиколката на:

   а)  квадрат със страна 187 мм;

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 

  б)  равностранен триъгълник със страна 74 мм;

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 

  в)  правоъгълник с широчина 38 мм и дължина 3 пъти по-голяма от широчината; 

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 

  г)  равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 58 мм и основа - 37 мм. 

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 


 

Задача 4. Намерете дължината на бедрото на равнобедрен триъгълник, който има обиколка 218 мм и основа 58 мм.

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 


 

Задача 5. Намерете широчината на правоъгълник, който има обиколка 146 мм и дължина 55 мм.

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 


 

Задача 6. Допълнете липсващите думи в изреченията така, че да се получат верни твърдения.

   а)  Правоъгълен триъгълник е този, който има един ……………..……..  ъгъл. 

   б)  Тъпоъгълен триъгълник е този, който има един ……………..……..  ъгъл. 

   в)  Остроъгълен триъгълник е този, който има  …………  ……..……..  ъгъла. 

 


 

Задача 5. Коя фигура има най-голяма обиколка?

Решение: …………………………………………………………………………………..

Отговор: …………………………………………………………………………………..

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.