Ей, че го каза

 

Един селянин хванал една кокошка на съседа си. Сготвил я и я изял. Съседът се оплакал на кмета. Помолил го да повика селянина и да го попита дали не е заклал той кокошката. Селянинът видял, че съседът му ходил при кмета. Помислил, че ще го хванат. Затова отишъл при един умник, да го научи какво да казва.

— Ще те науча — казал умникът, — но ще ми донесеш една кокошка.

— Ще ти донеса — съгласил се селянинът. Умникът рекъл:

— Като те разпитва кметът, ти ще викаш: „Е, че какво“ или „Ей, че го каза“.

Кметът повикал селянина. Рекъл му:

— На съседа ти се е изгубила една кокошка.

— Е, че какво?

— Ти да не си я взел?

— Ей, че го каза!

— Казвай, защото инак съд ще има!

— Е, че какво?

— Ще те съдят.

— Ей, че го каза!

Не могло да се разбере кой е взел кокошката и се замълчала работата. Но селянинът се разкаял, признал си пред съседа и му дал една от своите кокошки.

Ала срещнал го умникът. Рекъл му:

— Ти, байно, се отърва от бедата.

Селянинът отговорил:

— Е, че какво?

— Трябва значи да ми дадеш една кокошка.

— Ей, че го каза!

— Остави сега тия думи. Сега не си пред кмета.

— Е, че какво?

— Говори, както си говориш!

— Ей, че го каза!

— „Каза“, „каза“ — ама и аз ще кажа па съседа ти.

— Аз на съседа казах и си върнах кокошката, а за твоя съвет това ти се пада! С твоите камъни по твоята глава!

— И ти добре го каза, приятелю. Аз за умник минавам, но ти по-умен от мене излезе.


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.