Мерни единици

Мерни единици

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

 

Задача 1.  Разгледайте примерите и изберете най-подходящата мерна единица за измерване на дължината.

а)   разстоянието от София до Варна                                         мм

б)   дължината на гума                                                             м 

в)   половин обиколка на стадион                                             км

г)   дължината на опашката на лисица                                       см

 


 

Задача 2.  Оградете вярно ли е или не е вярно твърдението. Поправете грешките, като запишете вярно равенството.

           10 мм = 1 см                  ДА       НЕ               ……………………………

           100 см = 10 м                 ДА       НЕ              ……………………………

            1 кг = 100 г                   ДА       НЕ              ……………………………

            1000 г = 1 кг                 ДА       НЕ              ……………………………

            1 км = 100 м                  ДА       НЕ              ……………………………

 


 

Задача 3.  Подреди именуваните числа, като започнеш от най-голямото.

а)  45 мм, 3 м, 12 км, 4 мм, 90 см, 13 м, 76 км

 ……………………………………………………………………………………..

б)  4 кг, 30 г, 12 г, 44 кг, 900 г , 135 кг, 760 г

 ……………………………………………………………………………………..

 


 

Задача 4.  Преобразувай мерните единици.

                 а)  40 мм =          см

                 б) 400 см =          м

                 в) 1000 г =          кг

                 г) 22 см =           мм

                 д) 70 мм =           см

                 е) 1000 мм =         м

 


 

Задача 5.  Начертайте отсечка АВ с дължина 12 мм и отсечка СD, която е два пъти по-голяма от първата отсечка.  

Решение: ……………………………………………………………………………………..

 

 


 

Задача 6.  Намерете широчината на правоъгълник с дължина 56 мм и обиколка 6 м. 

Решение: ……………………………………………………………………………………..

Отговор: ……………………………………………………………………………………..

 


 

Задача 7.  Пресметнете.

                 а)  7 см 40 мм + 3 см 32 мм  =          мм 

                 б) 4 дм 10 см + 1 м 1дм =          дм

                 в) 1000 г + 3 кг 300 г =          г

                 г) 5 м 22 см  - 3 м 1 дм =           см

                 д) 3 дм 75 мм - 2 дм 14 мм =          мм

                 е) 2 м - 100 см - 23 см=          см

 


 

Задача 8.  Сравнете.

                 а)  5 см 40 мм + 3 см 32 мм      4 см 30 мм + 2 см 50 мм 

                 б) 4 дм 10 см + 1 м 1дм      4 дм 20 см + 90 см

                 в) 1000 г + 3 кг 300 г      2 кг 500 г + 1000 г

                 г) 5 м 22 см  - 3 м 1 дм      5 м 25 см - 2 м 10 см

                 д) 3 дм 75 мм - 2 дм 14 мм      2 дм 50 мм - 1 дм 10 мм

                 е) 2 м - 100 см - 23 см      3 м - 33 см - 80 см

 


 

Задача 9.  Допълни липсващите именувани числа в числовите редици.

                  а)  5 мм, 25 мм, 125 мм,         

                  б)  42 см, 94 см, 146 см,                    

                  в)  984 м, 859 м, 734 м,          

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.