Мога и знам

Мога и знам

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

Задача 1.  Пресметни.

137 + 387 = ……     453 - 297 =   ……     3 . 282 =   …….     768 : 2 =  …….                                       

87 + 58 =  …….      1000 - 647 =  …….    8 . 48 =  …….       324 : 6 =  …….   

220 + 40 =  …….     890 - 60 =  …….       2 . 358 =   …….     648 : 9 =  …….   

387 + 492 =  …….    974 - 385 =  …….    7 . 127 =   …….     960 : 8 =   …….                   

 16 т.

 


 

 

Задача 2.  Реши числовите изрази.

2 . 13 + 24 . 2 = ………………………………………………………………

13 + 624 + 87 = ………………………………………………………………

34 . 3 + 62 . 3 + 3 . 17 = ………………………………………………………

 6 т.

 


 

Задача 3.  Намери неизвестните числа.

 а  . 9 = 785             х  : 3 = 156               b  + 635 = 827            874 - d  = 426

363 = х  . 8              87 = а  : 6                534 = 987 -               432 = + 38

    16 т.

 


 

Задача 4.  Добави липсващите числа в редицата.

5, 10, 9, 14, 13, 18, ……… , ……. , ……., …….

 4 т.

 


 

Задача 5.  Намери обиколката на квадрат със страна 231 мм.

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

  3 т.

 


 

Задача 6.  В цветарски магазин докарали 67 червени рози, 64 бели рози и  18 жълти рози. Доставили и  32 червени лалета, 14 бели лалета и 32 жълти лалета. Колко общо цветя са докарали в магазина? Кои били повече - розите или лалетата? 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

  6 т.

 


 

Максимален възможен резултат: 51 т.

Скала за оценка 

Точки

Оценка

от 46 до 51 т.

Отличен 6

от 40 до 45 т.

Много добър 5

от 34 до 39 т.

Добър 4

от 28 до 33 т.

Среден 3

под 28 т.

Слаб 2

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.