Пренасяне на думи

Пренасяне на думи

Съдържание:

  1. Същност на сричката
  2. Видове срички
  3. Структури на срички
  4. Правила за пренасяне на част от думата на нов ред
  5. Упражнения
 

Същност на сричката

 

Най-малката произносителна единица е сричката. Броят на сричките в думата е равен на броя на гласните в думата.

Сричката е част от думата, която винаги съдържа само един на брой гласен звук и се изговаря с един тласък на издишната въздушна струя. За да поделим думата на срички правилно, необходимо е отделните части да се произнасят с лекота. Техниката на скандирането бързо и лесно поделя правилно думата на срички.

Съществуват различни видове срички: съставени от един гласен звук; съставени от един гласен и един съгласен звук; съставени от един гласен и няколко съгласни.

Пример: ален, телевизор, страх

 

Ако думата не съдържа гласен звук, тя не представлява сричка.

Пример: в (предлог) , с (предлог)

 


Видове срички

Сричка, която завършва на гласна се нарича отворена сричка а - ма). 

Сричка, която завършва на съгласна, се нарича затворена сричка (бър - зам)

 


Структури на срички

Съществуват четири различни структури на сричката:

Сричка, образувана само от една гласна. 

Пример: о - са, у - хо, о - ко

 

Сричка, образувана позиционно последователно от съгласна и гласна.

Пример: те - ле, са - ко

 

Сричка, образувана позиционно последователно от гласна и съгласна.

Пример: аз, от

 

Сричка, образувана позиционно последователно от съгласна, гласна и съгласна. 

Пример: дом, сом

 


Правила за пренасяне на част от думата на нов ред

За да пренесем част от думата на нов ред правилно, необходимо е да разделим думата на срички и да спазим набор от правила, които са валидни при пренасянето на част от думата на нов ред.

 

Едносрични думи не се пренасят.

Примери:  сом, нож, стол, сак
 

Една буква от думата не се оставя сама са ред.

Примери:  у - хо, о - ко

 

Една гласна никога не се оставя сама.

Примери: въпреки, че следващите думи се състоят от две срички (о -ра, у -ра, о - са, у - хо, о - ко ),  първата гласна не може да бъде оставена сама на ред.

 
 

Една гласна, разположена между две съгласни, трябва да се пренесе с втората гласна.

Примери: гла - ва, кра - ва, кни - га

 

 

Една гласна, разположена между две съгласни, трябва да се пренесе с втората гласна.

Примери: гла - ва, кра - ва, кни - га

 

 

Две еднакви съгласни при пренасяне трябва да се разделят.   

Примери:  пролет - та, под - държам

 

Буквата ь  стои винаги след съгласната, чиято мекост означава. Тя не се отделя от гласната о, която стои след нея.

Примери:  гри - мьор, асан - сьор,  фри - зьор

 

 

 

Буквосъчетанията ДЖ и ДЗ не се разделят, когато означават един звук.

 

Примери:  джу - дже , хан - джия

Внимание! Буквите Д - Ж  и Д - З се отделят, когато буквата Д е елемент на представката над- .

Примери:  над - живея, над - зор

 

Когато Й се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна, а във всички други случаи остава с първата гласна.

 Примери:  ра - йон , ма - йор, разбой - ник, познай - ник

 

 


Упражнения

Упражнение 1. Огради всички думи, за които е показано правилното пренасяне на част от думата на нов ред.

Дума

Пренасяне

 

Дума

Пренасяне

 

Дума

Пренасяне

маса

ма - са

 

майонеза

майо - неза

 

фризьор

фриз - ьор

бор

бо - р

 

пролетта

проле - тта

 

ханджия

хан - джия

грозд

гро - зд

 

ангел

а - нгел

 

кутийка

кутий - ка

Ключ:  маса, майонеза, ханджия, кутийка

 


 

Упражнение 2. Огради само думите, които не могат да се пренасят на нов ред.

майстор, ориз, брава, самовар, орех, тротинетка, елен, стълбище, крава, ято, приятел 

Ключ:  ориз, орех, елен, ято                                                                   


 


 


 Упражнение 3. Запиши всички възможни варианти за правилно пренасяне на част от думата на нов ред. Колко на брой са тези варианти? Запиши техния общ брой. 

Пример:

Дума

Пренасяне

Брой

прозорец

про - зорец,  прозо - рец

2


Дума

Пренасяне

Брой

джамджия

   

самарджия

   

рожден

   

издирвам

   

семейство

   

регистър

   

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.