Разпределително свойство на делението

Разпределително свойство на делението

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

 

Разпределителното свойство на делението относно събирането - можем да разделим сбор с число, като разделим с числото всяко едно от събираемите и след това съберем получените частни.

Пример: (4 + 8) : 2 = 4 : 2 + 8 : 2 = 2 + 4 = 6  

                

Използваме разпределителното свойство на делението относно събирането, ако всяко от дадените събираеми може да се раздели без остатък с даденото число. В противен случай спазваме реда на действията и най-напред се извършва събирането, а след това делението.

Пример: (3 + 9) : 2 =12 : 2 = 6  

 


 

 

Разпределителното свойство на делението относно изваждането - можем да разделим разлика с число, като най-напред разделим умаляемото и умалителя, а след това изчислим разликата между тях.

Пример: (9 - 3) : 3 = 9 : 3 + 3 : 3 = 3 - 1 = 2      

                  

Използваме разпределителното свойство на делението относно изваждането, ако умаляемото и умалителят могат да се делят без остатък с даденото число. В противен случай спазваме реда на действията и най-напред се извършва изваждането, а след това делението.

Пример: (10 - 4) : 3 = 6 : 3 = 2    

 


 

 

Задача 1.  Пресметнете, като спазите реда на действията и сравнете получените в двете колони резултатите.

а)   (18 - 9) : 2   ……  18 : 2 - 9 : 2  

б)   (18 + 8) : 2   ……  18 : 2 + 8 : 2 

в)   12 : 3 - 6 : 3   ……  (12 - 6) : 3 

г)   35 : 5 + 25 : 5   ……  (35 + 25) : 5  

 


 

Задача 2.  Преценете в коя задача можете да приложите разпределително свойство на делението относно изваждането и относно събирането. В останалите случаи пресметнете, спазвайки реда на действията.  

а)   (27 - 3) : 2 = …………………………………………………………   

б)   (77 +23) : 2 =  …………………………………………………………  

в)   24 : 3 - 18 : 3 = …………………………………………………………  

г)   54 : 6 + 12 : 6 = …………………………………………………………

 


 

Задача 3.  Пресметни, като използваш разпределително свойство на делението.  

а)   (81 - 18) : 9 = …………………………………………………………   

б)   (63 + 21) : 3 =  …………………………………………………………  

в)   156 : 3 - 63 : 3 = …………………………………………………………  

г)   315 : 7 + 294 : 7 = …………………………………………………………

 


 

Задача 4.  Напиши пет, първото от които е 768, а всяко следващо е 2 пъти по-малко от предходното.  

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

Задача 5.  През първия ден Мария прочела половинката от една книга. През втория ден прочела с 15 страници по-малко, отколкото през първия ден. Колко страници е прочела Мария през втория ден, щом книгата е съставена от   142 страници. Колко страници ѝ остават да прочете през третия ден?

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

Задача 6.  Дари написала писма на всичките си приятели. Пуснала 7 писма до първокласници и два пъти повече на второкласници. За приятелите си от трети клас написала 3 пъти повече, отколкото за първокласниците и второкласниците взети заедно. Колко писма е написала за третокласници?

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.