Тема 9. Развитие на животни, които снасят яйца

Тема 9. Развитие на животни, които снасят яйца

План на урока

 1. Яйцеснасящи животни
 2. Жизнен цикъл на кокошката
 3. Части на яйцето
 4. Развитие на зародиша вътре в яйцето
 5. Жизнен цикъл на жаба
 6. Жизнен цикъл на пеперуда

 

 

Яйцеснасящи животни

Много животни снасят яйца - птици, риби, жаби, пеперуди и други.  Зародишът на тези организми се развива извън майчиния организъм, след снасяне на яйцето. Необходимо е да има съответна температура и влажност, която е подходяща за развитието на зародиша. Жизненият цикъл на тези животни започва от яйцето и завършва със смъртта на възрастното животно.  

Алигатор

Мравка

Дървеница

Пчела

Пеперуда

Хамелеон

Риба клоун

Рак

Патица

Орел

Ехидна

Ему

Сокол

Фламинго

Жаба

Скакалец

Колибри

Калинка

Бухал

Паун

Костенурка

Лебед

Кобра

Акула

Пингвин

Птиците снасят яйца, а от тях се излюпва следващото поколение птици. 

         За да се появи едно пиле са нужни петел (бащата на пилето) и кокошка (майката на пилето). Петелът опложда яйцето, което след това кокошката снася. Кокошите яйца са различни по цвят. Кокошките, които имат бели ушни миди снасят кристално бели яйца, а кокошките с тъмни ушни миди - снасят кафяви яйца. Преди снасянето кокошката издава характерни звуци, наречени кудкудякане. 

    Птиците снасят яйца, а от тях се излюпва следващото поколение птици. 

         За да се появи едно пиле са нужни петел (бащата на пилето) и кокошка (майката на пилето). Петелът опложда яйцето, което след това кокошката снася. Кокошите яйца са различни по цвят. Кокошките, които имат бели ушни миди снасят кристално бели яйца, а кокошките с тъмни ушни миди - снасят кафяви яйца. Преди снасянето кокошката издава характерни звуци, наречени кудкудякане. 

 

          От яйцето започва жизнения цикъл на всички животни, които снасят яйца.  Яйцето трябва да бъде оплодено. Петелът опложда яйцето, а кокошката го снася.       

За да снесе кокошката едно яйце се нуждае от 24 до 26 часа. Около 30 минути след като снесе яйцето, в кокошката започва да се образува следващото яйце.         

 

 


        Яйцето се състои от три основни части - защитна черупка, яйчен белтък и яйчен жълтък. Има и зародиш, който расте и се развива.

   Черупката защитава и предпазва яйцето. Жълтъкът съдържа запаси от хранителни вещества. Белтъкът съдържа вода и хранителни вещества.


 

        Кокошката мъти яйцата 21 дена. Тя ги топли с тялото си и поддържа температура около 40 градуса Целзий. Зародишът в затопленото яйце започва да се развива. Той се изхранва с хранителните вещества от жълтъка и постепенно нараства и се променя.

Жизнен цикъл на кокошката

         След като снесе яйцето, кокошката ляга върху него и започва да го мъти. След 21 дена пиленцето, което се е развило вътре в яйцето, пробива черупката с помощта на острата си човка. Пиленцето излиза от яйцето. Продължава да расте и да се развива. Скоро се превръща в петел или в кокошка.

        При голяма част от яйцеснасящите животни, малките приличат по външен вид на своите родители. Те започват да приемат храна от околната среда и да растат. Жизнения цикъл на кокошката се разделя на три главни етапа:

Яйце - зародишът се развива 21 дена в яйцето.

Пиле - пораства за около 8 месеца. 

Кокошка - живее от 5 до 10 години.

 

Части на яйцето

        Яйцето се състои от три основни части - черупка, белтък и жълтък. Най-голямо тегло от тях има жълтъкът - около половинката от общото тегло. Черупката защитава яйцето от бързото изпарение на водата. Белтъкът на яйцето служи за защита на жълтъка и за допълнително хранене на зародиша. Жълтъкът е най-ценната хранителна част на яйцето. Той служи за храна на растящия зародиш. Около половината от съдържанието на жълтъка е вода. Съдържат се протеини и витамините А, D, Е.

 

             

черупка

вътрешна мембрана, ципа

въздушна мембрана

белтъчна връзка

течен белтък

плътен белтък

вителинова мембрана

светъл жълтък

зародиш

тъмен жълтък

светъл жълтък

течен белтък

белтъчна връзка

въздушна камера

 

Развитие на зародиша вътре в яйцето

         В оплоденото яйце може да се забележи малък съсирек, който представлява зародиш. От него започва новия живот и се развива пиле, буквално за часове:

 • 2. ден - появяват се кръвоносни съдове;
 • 3. ден - появяват се наченки на крайници, потъмняват местата на очите; 
 • 4. ден - процесите на развитие стават видими с невъоръжено око, като най-първо се развиват очите на пилето;
 • 7. ден - появява се уста, протича активно дишане - от 2 до 4 литра кислород на ден;
 • 9. ден - на гърба се появяват първите издатини на пера;
 • 10. ден - формира се клюна;
 • 13. ден - до зеницата се появява клепач, а главата се покрива с пух;
 • 14. ден - целият ембрион е покрит с пух;
 • 15. ден - клепачът напълно затваря окото;
 • от 16. до 18. ден - яйченият белтък изцяло се е превърнал в ембрион, който продължава да расте;
 • 19. ден - жълтъкът започва да се прибира, очите се отварят,  шията се извива във въздушната камера;
 • 20.  ден - жълтъкът е напълно прибран, очите са отворени, пиленцето е формирано напълно;
 • 21. ден - започва излюпването на пиленцето.


 

Жизнен цикъл на жаба

                 Жабата е земноводно. Съществуват около 5000 вида жаби с различни размери - от 1 до 30 см.  Повечето жаби имат дълги задни крака, очите им са силно изпъкнали навън и нямат опашка. Правят огромни скокове, а кожата им е гола и покрита със слуз. Сменят кожата си четири пъти през годината. Никога не си затварят дълго очите, дори по време насън. Но ги затварят, когато преглъщат и така изтласкват храната по-надолу в храносмилателната система. На сушата дишат с бели дробове чрез устата. Във водата дишат през кожата. Улавянето на храната става чрез езика. Той  дълъг, лепкав и много подвижен. Жабата ловува движещи се насекоми. Не пият вода. Тя постъпва в организма през кожата им.             

    Жизненият цикъл на жабата преминава през три основни етапа:

1. Яйце. След чифтосването женските снасят яйца във водата.

2. Ларва (попова лъжичка). От яйцата след 7 - 10 дни се излюпват ларвите на жабата, наречени попови лъжички. Те не приличат на възрастните жаби. Живеят във водата, дишат с хриле, нямат крака. Имат опашки и външно приличат на рибки. Хранят се с водорасли и преминават през промени, които траят около 4 месеца. Развиват се бели дробове, порастват крака, опашката пада и поповата лъжичка се превръща в жаба - зрял индивид.

3. Жаба  (възрастно животно). Жабата излиза на сушата.

 

Жизнен цикъл на пеперуда

              Пеперудите са летящи насекоми. Съществуват около 150 000 вида. В България се срещат около 3000 вида. Имат две фасетни очи. Хранят се с нектара на цветята. Не могат да чуват, но усещат вибрациите. Вкусовите им рецептори се намират на задните крачета. Нямат бели дробове и дишат през отвори, разположени на коремчето. 

Пеперудата принадлежи към групата на насекомите. Тя има структура на тялото, подобна на останалите насекоми -  три основни части на тялото (глава, гръден кош и корем), шест крака, две антенки и два комплекта крила. Тя живее средно около един месец, но преминават през сложни промени от началото на своя живот до смъртта. Всички промени във външния вид на организма, през които преминава пеперудата се наричат метаморфоза. Пеперудата снася яйца. Развитието им преминава през 4 етапа.

            

1. Яйце


Развитието на една пеперуда започва, когато възрастната женска пеперуда снесе яйца върху листа, стъбла или близо до източник на храна.

 Яйцата на пеперудата са мънички и са с различна форма - кръгла или овална. Женската пеперуда ги снася върху растенията.

 

2. Гъсеница


     След 6 - 7 дни едно малко червейче се измъква от яйцето. То има жълт или светлозелен цвят и е много гладно. Тя се храни с листа и значително увеличава размерите си.

   Малката гъсеничка сменя кожата си няколко пъти преди да стане възрастна ларва 4-5 пъти, защото при храненето, тялото и нараства. 

 

3. Какавида

Когато гъсеницата порастне напълно, къса кожата си за последен път,гъсеницата се увива в пашкул, а новата кожа се превръща във външен слой на какавидата. Гъсеницата се е превърнала в какавида. Тя има втвърдена структура, което предпазва животното вътре. Прикрепя се към растението чрез копринена нишка. Виси от клонки и листа на дърветата.   Стои неподвижно, а вътре в нея продължава развитието на организма. Развива нови телесни части.  Появяват се крака, очи, криле. Постепенно гъсеницата, която е вътре в пашкула се превръща в пеперуда.

 

4. Пеперуда

      След 10-14 дни от какавидата излиза красива пеперуда, но тя не е готова напълно за полет, защото трябва да изсуши крилата си.

       Когато е готова да лети, пеперудата до края на живота си пърха с крила, търси храна и опрашва цветя. Ще се размножава и ще снася яйца, ако е женска. 

 

 

Въпроси и задачи

 

1. Запишете четирите части на яйцето и каква роля изпълняват. 

 


 


 


 

 

2. Запишете десет вида животни, които снасят яйца.

 


  

3. Прочете текста и отговорете на въпросите след него.

 

                  Лястовичката е дребна, пойна, прелетна птичка. Тя зимува в Африка, а у нас прекарва топлите месеци. Тя е полезна птица за човека и селското стопанство, тъй като се храни в насекоми, които пренасят болести и са вредители за селскостопанската продукция (комари, мухи, молци). Храната си улавя в полет, защото са изключително бързи и маневрени летци - развиват скорост до 120 км в час. Намира храната си в нивите, ливадите, край блатата. Годишно една лястовичка поглъща около един милион насекоми. 

           След завръщането в България, лястовичките изграждат гнезда върху старото гнездо или в близост до него. То има полусферична форма с малък отвор от горната страна.  Строи го в ъглите на ниски тавани или прозорци. Гнездото е зидано от кал и сламки и е отворено в горния край. 

               Брачните двойки се размножават заедно до живот. Мъжките изключително активно охраняват брачните си партньорки. Лястовичката снася между 4 и 6 яйца. Мъти ги в продължение на 12 - 14 дни. Малките на лястовичката се излюпват недоразвити, слепи и напълно безпомощни. Те са между 2 и 6 на брой. Родителите ги хранят с насекоми. Те напускат гнездото след около 20 - 23 дни. Родителите ги дохранват още известно време. Годишно двойките могат да отгледат до две люпила.

          Защо човек не бива да разрушава гнездата на лястовичките?

 


 

         Колко време лястовичката мъти своите яйца?

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.