Речник

 А

Адажио :  Темпо в музиката - бавно, полека.

Акомпанимент: Музикален съпровод.

АкордСъчетание на няколко  музикални звука с различна височина, които образуват звуково единство;съзвучие. 

Акордеон Музикален инструмент с мях, клавиатура за дясната ръка и с няколко реда копчета за лявата ръка.

Акордеонист: Музикант, който свири на акордеон.

Алегро : Темпо в музиката - бързо, живо темпо.

Алт: Нисък женски глас.

Анданте: 1.Умерено бавно, плавно темпо.

                 2. Музикално произведение с умерено бавно, плавно темпо.

Ансамбъл: 1. Съгласуваност между частите на едно цяло.

                  2. Музикален колектив от изпълнители.

Антракт:   Времето, паузата, почивката между отделните части на музикално произведение.

Аплодисменти: Ръкопляскания в знак на одобрение или приветствие.

Аранжимент: Преработване на музикално произведение за изпълнение на друг инструмент  или състав от инструменти/гласове/.

Ариозо: Неголяма ария, която се редува с речитатив. Означава още напевно, изразително.

Ария: Музикална партия за един глас-предимно в опера.

Арфа: Струнен музикален инструмент, който има голяма триъгълна рамка, на която са опънати струни. Свири се като се дърпат струните с пръсти.

Арфист: Музикант, който свири на арфа

Б

Балада : Лирична песен или музикална композиция/обикновено за китара или пиано/ на романтична тема.

Балалайка: Руски народен инструмент с три струни и триъгълен корпус.

Балет: Музикално произведение, предназначено за такова представление.

Бандура: Многострунен украински народен инструмент.

Барабан: Ударен музикален инструмент във вид на цилиндър с опъната от двете му страни кожа.

Барабанист: Музикант в оркестър, който изпълнява партиите за барабан.

Барабанчик:Лице, което отмерва с барабан такта при маршируване.

Баритон: 1.Среден по височина мъжки глас, между тенор и бас.

                 2. Певец с такъв глас.

                 3. Меден духов инструмент, който по регистър съответства на такъв глас.  

Баян : Руски народен музикален инструмент- голяма ръчна хармоника със сложна клавиатура.

Бис : Повторно изпълнение на номер от концертна програма по желание на публиката.

 

В

 Валдхорна : Извит като ловджийски рог меден духов инструмент с мек тон.

Валс : Плавен танц с кръгообразни движения на двойката, а също и музиката за такъв танц.

Вариация : Вариант, видоизменение на музикална тема.

Виола : Струнен лъков музикален инструмент, по-голям от цигулката и с по-нисък регистър.

Виолончело : Четириструнен лъков музикален инструмент, по-голям от виола и по-малък от контрабас.

Виртуоз : Изтъкнат музикант, който владее до съвършенство техниката на свирене.

Водевил : Лека, кратка комедия , обикновено с музикален съпровод и пеене на отделни куплети.

 

Г

Гайда : Народем Музикален инструмент - кози или овчи мях с три цеви за надуване и свирене.

Гайдар : Свирач на гайда.

Галоп : Старинен бърз танц с въртеливи движения, а също музиката за такъв танц.

Гама : Последователен ред от тонове с интервали; тонова стълбица.

Грамофон : Музикален апарат, който възпроизвежда звук, записан на специална плоча.

Гусла : Народен музикален инструмент с една струна, на който се свири с лък.

Гуслар : Човек, който свири на гусла.

Гъдулар : Човек, който свири на гъдулка.

Гъдулка : Народен музикален инструмент с три или четири струни, на който се свири с лък.

Д

Джаз : 1.Стил в забавната музика,възникнал на основата на негърския фолклор.

             2. Оркестър, съставен от ударни и духови инструменти, за изпълнение на джаз.

Диапазон : Всички звуци с различна височина, които са достъпни за един глас или музикален инструмент.

Диджей : Дисководещ.

Диез : Знак, който се поставя до нота, за да означи повишение с половин тон.

Дикция : Отчетливо изговаряне на думите при пеене.

Диригент : Лице с музикално образование, което ръководи оркестър или хор при музикално изпълнение.

Дискомузика : Музикален стил, който се херектеризира с леснозапомняща се мелодия, която е удобна за танцуване поради ритмиката си.

Дисонанс : Нехармонично съчетаване на музикални тонове.

Дисхармония : Липса на хармония.

Дует : 1. Вокална или инструментална група от двама изпълнители.

            2. Музикална творба, предназначена за двама изпълнители. 

Духов : Който издава звук след духане в него с уста.

Е

Експозиция : Встъпителна част в музикално произведение, съдържаща мотивите, които по-нататък се разработват.

Експресия : Кратка музикална творба, която е плад на моментно силно чувство, настроение, преживяване на автора.

Етюд : Музикално произведение с виртуозен характер.

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.