Приключване на първия учебен срок

Приключване на първия учебен срок

Самостоятелната работа съдържа общо 18 задачи от различен тип. Предвидено е тя да бъде изпълнена в рамките на 40 минутиМаксималният брой точки е 49. Ключ с верните отговори и точките, които се присъждат, както и скала за приравняване на получения резултат към количествена и качествена оценка могат да бъдат открити след края на самостоятелната работа.

1. Свържи всеки революционер с неговото родно място.

 

Васил Левски                          Котел

Георги Раковски                    Калофер

Христо Ботев                          Карлово

2. В коя природна област са изградени най-големите планински курорти на България?

а) Преходна област            

б) Рило-Родопска област              

в) Старопланинска област    

3. На кой полуостров се намира България?

а) Апенинския            

б) Пиринейския               

в) Балканския  

4. Колко са континентите на Земята?

а) пет            

б) седем               

в) шест 

5. Запиши названията на континентите.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Кой е първият български княз на Княжество България?

а) Борис III            

б) Фердинанд            

в) Александър Батенберг  

7. Попълни значимите събития от българската история, станали през дадените години.

а) 16 април 1879 г. ……………………………………………………………………………………………………….......................

б) 2 ноември 1885 г.…………………………………………………………………………………………………….......................

в) 22 септември 1908 г. ………………………………………………………………………………………………..............................

г) 20 април 1876 г. ………………………………………………………………………………………………………......................

д) 3 март  1878 г.  ………………………………………………………………………………………………………….....................

е) 6 септември 1885 г.  ………………………………………………………………………………………………..............................

8. Как се наричат българските доброволци в Руско-турската война (1877- 1878 г.)? 

а) военни                                 

б) юнаци                            

 в) опълченци       

9. Кои са Светите седмочисленици?

 

а) Аспарух, Тервел, Телериг, Кардам, Крум, Омуртаг; Борис I;

б) Братята Кирил и Методий и техните ученици - Наум, Климент, Ангеларий, Сава и Горазд;

в) Сердика, Плиска, Преслав, Охрид, Битоля, Търново, Видин.     

10. Край кой град е разположена единствената действаща атомна електроцентрала на България?

а) Русе;                                        

б) Козлодуй;                                

в) Бургас.

11.Коя природна област граничи на изток с море?

 

а) Рило-Родопската;           

б) Дунавската равнина;           

в) Черноморското крайбрежие.

12. В коя природна област се намира връх Вихрен?

а) Рило-Родопската област;       

б) Старопланинска област;          

в) Преходна област.

13. В коя природна област се намира Шипченски проход?

а) Рило-Родопската област;       

б) Старопланинска област;          

в) Преходна област.

14. Означи с цифра всяка дума: с цифрата 1 - планините; с цифра 2 - върховете; с цифрата 3 - реките; с цифрата 4 - градовете.

 

15. Запиши названията на природните области.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Напиши названията на междинните посоки на света.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

17.  Кой е девизът на България?

 

а) Сговорна дружина, планина повдига.

б) Съединението прави силата.

в) Единни в многообразието. 

18. Къде се провежда Учредителното народно събрание?

 

а) Варна

б) София

в) Търново 

 

 

 

Скала за приравняване на точките в оценки

Максимален брой точки: 49 т.

от 44 до 49 т. - Отличен

от 38 до 43 т. - Много добър

от 32  до 37 - Добър

от 26 до 31 т. - Среден

под 29 т. - Слаб 

 

 Ключ: 

Задача 1. Левски - Карлово; Раковски - Котел, Ботев - Калофер. 

Задача 2. б/ Рило-Родопската област

Задача 3. а) Апенинския 

Задача 4. б) седем  

Задача 5. Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Европа, Австралия /подредени от най-големия към най-малкия/.

Задача 6. в) Александър Батенберг 

Задача 7. а) Приета е Търновската конституция; б/ Сръбският крал Милан обявява война на България; в/ България обявява Независимост от Османската империя; г/ Падане на Видинското царство, България окончателно пада под османска власт; ж/ Избухване преждевременно на Априлското въстание; е/ Подписване на Санстефанският мирен договор, според който трябва да се създаде самостоятелно българско княжество; слага се край на Руско-турската война и се чества Освобождението на България; д/ Осъществено е Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 

Задача 8. в) опълченци; 

Задача 9. б) Братята Кирил и Методий и техните ученици - Наум, Климент, Ангеларий, Сава и Горазд; 

Задача 10. б) Козлодуй; 

Задача 11. в) Черноморското крайбрежие; 

Задача 12. а) Рило-Родопската област;  

Задача 13. а) Старопланинската област; 

Задача 14. 1. Пирин, Странджа, Родопи; 2 - Мусала, Вихрен, Голям Перелик; 3 - Марица, Камчия, Места, Янтра; 4 - Плевен, Пловдив;  

Задача 15. Дунавска равнина, Старопланинска природна област, Преходна област, Рило- Родопска област, Черноморско крайбрежие; 

Задача 16. североизток, северозапад, югоизток, югозапад; 

Задача 17.  Съединението прави силата; 

Задача 18. Търново. 

 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.