Самостоятелна работа за приключване на първия учебен срок, Н. Дармонева

Самостоятелна работа за приключване на първия учебен срок, Н. Дармонева

Самостоятелната работа съдържа общо 14 задачи от различен тип. Предвидено е тя да бъде изпълнена в рамките на 40 минутиМаксималният брой точки е 35. Ключ с верните отговори и точките, които се присъждат, както и скалата за приравняване на получения резултат към количествена и качествена оценка могат да бъдат открити след края на самостоятелната работа.

Задача 1. Напиши жизнените процеси, с които свързваш описанието.

Жизнен процес

Описание на процес

…………………………………

Доставя на организма хранителни вещества от околната среда и осигурява преработката им.

…………………………………

Организмите получават кислород от околната среда и го използват за освобождаване на енергия от храната.  

…………………………………

От организма се отстраняват непотребните и вредни вещества.


………………………………….

Размножаване на различни клетки в живия организъм, като следствие от храненето и обмяната на веществата в него.

………………………………..

Възпроизводството на организмите, осигуряване на наследници.

………………………………..

Придвижване, преместване на организмите.

 

 

Задача 2. Запишете животните в три групи.

мечка, сокол, кон, катерица, овца, дива свиня, тигър, вълк, сива врана

Растителноядни

Месоядни /хищници/

Всеядни

  ………………………………

  ………………………………

  ………………………………

  ………………………………

 ………………………………

  ………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

 

3. Коя е от изброените планети е газов гигант?

а) Венера           

б) Марс          

в) Сатурн

4. Земята се върти около своята ос:


а) от изток към запад         

б) от запад към изток             

в) от север към юг

 

5. Напиши названията на вътрешните планети от Слънчевата система.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

6. Изкуствен материал е:

а) найлонът        

б) дървото      

в) памукът

7. Кой газ е необходим за горенето?

а) въглероден диоксид      

б) водни пари

в) кислород

8. Кое от изброените не се използва в термометрите?

а) живак     

б) спирт    

в) вода

9. Кое от веществата не се разтваря във вода?

а) готварска сол  

б) олио  

в) спирт

10. От какво се добиват метали?

а) руди     

б) нефт 

в) въглища

11. Какво става по време на изпарението?

а) водните пари се превръщат в течност     

б) ледът се превръща в газ 

в) водата се превръща в газ

12. Кой от изброените източници на енергия не замърсява въздуха?

а) вятър     

б) въглища

в) природен газ

13. Какво движение извършват гласните струни на човек, който пее?

а) движение по окръжност 

б) трептене

в) въртене

 

Задача 14. Допълни липсващите думи в изреченията.

а) Повърхностният рохкав слой на земята, който има свойството плодородие се нарича ……………………………….

б) Температурата се измерва в градуси ………………………..

в) Бурното изпарение на водата с отделяне на мехурчета водни пари  се нарича ……………………………………….

г) Веществата, които не пропускат топлината да преминава през тях се наричат ………………………………………………..

д) Водата в природата се намира в непрекъснато движение между земята и облаците, наречено ……………………………………….

е) Преминаването на водата от течно в газообразно състояние се нарича………………………………….

 

 

Скала за приравняване на точките в оценки

Максимален брой точки: 35 т.

от 29 до 35 т. - Отличен

от 22 до 28 т. - Много добър

от 15  до 21 - Добър

от 8 до 14 т. - Среден

под 8 т. - Слаб 

 

Ключ

Задача 1. хранене, дишане, отделяне, растеж, размножаване, движение. 

Задача 2. растителноядни - кон, катерица, овца; месоядни - сокол, тигър, вълк, всеядни - мечка, дива свиня, сива врана.

Задача 3. Сатурн

Задача 4. б) от запад на изток

Задача 5. Меркурий, Венера, Земя, Марс (подредени по отдалеченост от Слънцето)

Задача 6. а) найлонът

Задача 7. в) кислород

Задача 8. в) вода

Задача 9. б) олио

Задача 10. а) руди

Задача 11. в) водата се превръща в газ

Задача 12. а) вятър

Задача 13. б) трептене

Задача 14. а) почва; б) Целзий; в) кипене; г) топлоизолатори; д)кръговрат; е) изпарение 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.