Събиране и изваждане на числата до 1000

Събиране и изваждане на числата до 1000

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

 

Задача 1.  Попълнете таблиците.

Събираемо

417

170

245

356

990

1000

74

708

Събираемо

39

235

57

346

178

925

58

609

Сбор

               


 

Умаляемо

817

632

392

427

880

523

1000

98

Умалител

59

148

353

69

378

400

 571

59

Разлика

               

 

 


 

 

Задача 2.  Пресметнете изразите. Подредете получените отговори по големина, като започнете от най-голямото число. Каква закономерност откривате? Допишете следващите три числа в започнатата редица. 

а) 299 + 124 - 47 + 231 = ………………………………

б) 1000 - 824 - (32 + 27) = ……………………………

в) (999 - 43) +  (1000 - 987) = …………………………

г) 897 - (293 + 343) - 54 = ………………………………

Отговор: ………………………………………………………………………………………. 

 


 

 

Задача 3.  Сравнете сборовете и  разликите.

                        435 + 287              763 - 342    

                       1000 - 832              43 + 158    

                       154 + 529               256 - 109

 


 

Задача 4.  Към разликата на числата 1000 и 324 прибави разликата на числата 197 и 134. Кое число получи?

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: …………………………………………………………………………………….  

 


 

 

Задача 5.  Запиши липсващите числа в задачите.

а) 273 + 16 -         = 197

б) 852 -          - 190 = 273

в) 152 +          - 47 = 273 

 


 

Задача 6.  Прочети и реши.

В събота през граничен пункт Златоград преминали 134 българи и 54 гърци. В неделя преминаващите българи били с 24 повече от предишния ден, а преминаващите гърци - с 32 по-малко от предишния ден. Колко общо българи и гърци са преминали през граничния пункт в двата почивни дни?

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: …………………………………………………………………………………….  

 


 

 

Задача 7.  В маратон участвали общо 653 спортисти. От тях 124 били мъжете, 117 били жените, а останалите били деца. Колко деца са взели участие в маратона? Кои спортисти били повече - възрастните или децата?   

Решение: …………………………………………………………………………………….

                …………………………………………………………………………………….

Отговор: …………………………………………………………………………………….  

 


 

 

Задача 8.  Колко е обиколката на равнобедрен триъгълник, който има бедро с дължина 275 мм и основа с дължина 134 мм?

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: …………………………………………………………………………………….  

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.