Сценарий за честване на 24. май

Сценарий за честване на 24. май в 4. В клас - 2024 година

 Денят на българската азбука

Съставил: Невена Дармонева, 2024 година 


В програмата са включени следните стихотворения

“Кирил и Методий” от Никола Фурнаджиев;

Родна реч” от Атанас Душков

“Венец за Кирил и Методий” от Иван Давидков

“Родна реч” от Ран Босилек;

“Родната реч” - Иван Вазов.

В програмата са включени следните песни

“Златни букви” по стихове на Ангелина Жекова и музика на Красимир Милетков

“Върви, народе възродени” по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков

“Буквички”; 

“На Кирил и Методий” по стихове на Асен Разцветников; 

“Ден на будителите” по стихове на Ангелина Жекова и музика на Красимир Милетков

“Ден, ден славен” по музика на Димо Бойчев.  

 


 

Дете: Здравейте, скъпи гости! Радваме се да ви посрещнем!

Дете: Няма нищо по-хубаво от това да се съберем и да отбележим заедно Деня на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност!  

Дете: На първо място това е ден, в който почитаме славното дело на създателите на българската азбука - солунските братя Кирил и Методий!

Дете: Но светите първоучители водят след себе си цяла плеяда от просветители, от будители на българския дух. Нека възхвалим отдадеността им към святото  дело на просветата!

Дете: На всички тях е посветена песента “Ден на будителите” по стихове на Ангелина Жекова и музика на Красимир Милетков.

 


 

Песен: ”Ден на будителите”по стихове на Ангелина Жекова 

и музика на Красимир Милетков

Кой събужда умовете,

брани българското слово.

Та като вълшебно цвете,

да разцъфне то отново?

 

Знам, книжовниците стари,

силите си не пестили,

с книги, вестници, буквари,

българският дух крепили.

 

Да се знае, да се помни,

че България е жива!

На будителите скромни

българинът китка свива!

 


 

“Родна реч” от Ран Босилек

Дете: Родна реч, омайна, сладка,
          що звучи навред край мен;
          реч на мама и на татка,
          реч, що мълвим всеки ден.

Дете: Тя звънти, когато пея,
          в радостни игри ехти;
          вечер приказки на нея
          баба тихо ми реди.

Дете: И над книгата унесен,
              родна реч ми пак шепти...
              Милва като нежна песен,
              като утрен звън трепти!

 


 

Песен: “Върви, народе възродени” /2:49/

по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков 

Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви

С книжовността, таз сила нова,

съдбините си поднови!

 

Върви към мощната просвета,

в световните борби върви,

От длъжност неизменно воден –

и Бог ще те благослови!

 

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, гдето знанието живей!

 

Безвестен беше ти, безславен!

О, влез в историята веч,

духовно покори страните,

които завладя с меч!

 

Тъй солунските двама братя

насърчваха дедите ни…

О, минало незабравимо,

о, пресвещенни старини!

 

България остана вярна

на достославний тоз завет –

в тържествование и в страдание

извърши подвизи безчет…


 

“Кирил и Методий” от Никола Фурнаджиев

Дете: Днес слънцето по-ярко се издига.

           Събуждаш се с радост и копнеж.

           Днес празник е на българската книга,

           която тъй обичаш и четеш.

Дете: Създадоха я Кирил и Методий.

           Светилник бе ни тя през вековете.

            Към свободата някога ни води,

            сега към нови истини зове.

Дете: А слънцето възлезе сред простора.

             Градът ликува. Люляци цъфтят.

             Ти тичаш на училището в двора, 

            другарите ти дето се тълпят.

Дете: Напред потегляй с тях под знамената!

                Издигай я! Приятел и бъди!

                Със книгата днес твоя е земята,

               дори небето с чудните звезди!

 


 

Песен: “Ден, ден славен” /1:45/

по музика на Димо Бойчев

Ден преславен, ден тържествен,
ден на нашите отци,
ден народен, ден славянски,
на славянските творци!

Те във книга претвориха
звънкогласната ни реч
и труда им се разнесе
надалеч и надалеч.

Всички цвете положете
пред свещения им лик –
подвига им да прославим,
подвига им тъй велик!


 

Дете: Почитането на Кирил и Методий като велики християнски учители започва с идването на техните ученици през 886 година в България. 

Дете: Празникът им се отбелязва на 11 май още през 12. век, а на 30 декември 1980 година папа Йоан Павел II обявява св. Кирил и св. Методий за небесни покровители на Европа.

Дете: Кирило-Методиевите ученици - Климент, Наум и Ангеларий преминали Дунава и стъпили на българска земя. Княз Борис I най-сетне успял да открие търсените от него книжовници, които да носят светлина за народа, произнасяйки словото Божие на разбираем език и да учат на четмо и писмо стари и млади. Така се поставило началото на разпространението на славянската писменост в средновековна България.

 


 

“Венец за Кирил и Методий” от Иван Давидков

Дете: От ония дни, когато вие

                сътворихте светлина и книга,

                много мечове ръжда разяде,

                а речта ни родна не умря.

Дете: Тя роди сказания и песни,

           звънки като глас на чучулига,

           гневни като вой на зимна буря,

          вечни като пролетна заря.

Дете: Колко пъти вражески копита 

          са дълбали хълмите, полята!

Дете:  Колко пъти пламъци огромни

            са проблясвали по плуг и меч!

Дете: Но ръце юначни с ваште букви

               са изписвали по знамената

              “Свобода!” - и звънко е звучала

              нашата славянска, твърда реч…..

 


 

Дете: Азбуката на светите братя се нарича глаголица.

Дете: Днешната ни азбука, кирилицата, е създадена от Преславската книжовна школа вероятно в края на IX век от свети Климент Охридски, който е именувал в чест на своя учител свети Константин-Кирил Философ.

 


 

Песен: “Златни букви”  /2:08/

по текст на Ангелина Жекова и музика на Красимир Милетков

На славянските народи,

в стари, стари времена

дали Кирил и Методий

златни букви – писмена.

 

Те ни дали светлината,

пазили ни от беда.

Пишат с тях и днес децата

БЪЛГАРИН И СВОБОДА! /2/

 


 

“Родната реч” от Иван Вазов

Дете: Обичам те, българска реч,
              звук сладък, най-мил в звуковете,
                ту арфа звънлива, ту меч
                на майстор художник в ръцете.

Дете: Обичам те, роден език,
            ту гъвкав, ту твърд, като камък
            елмазен, жив израз и клик
            на мисъл, на блян, на дух пламен;

Дете: език за песни и за бран,
            език, сечиво благородно,
            от твойта съм сладост пиян ­
          как лейш се, звучиш ти свободно!

Дете: как твоята хармония плени
            слуха, о реч мощна, напета,
            в песнùте на нашите жени,
            в крилатия стих на поета!

 


 

“Родна реч” от Атанас Душков

Йоана: Родна реч прекрасна,

              сладка родна реч,

              като песен ясна

              ти ехтиш далеч.


 

Дете: Постепенно кирилицата изместила глаголицата. Тя била много по-лесна за писане и включвала всички особености на българския език. Старобългарската култура се превърнала в модел за подражание на всички славянски култури. Били създадени образцови произведения. 

Дете: Кирилицата се използва като официална азбука от 12 държави.

Дете: Наред с латинската и гръцката азбука кирилицата днес е третата азбука в обединена Европа.

 


 

“Венец за Кирил и Методий” от Атанас Душков

Дете: Слава на светилниците стари,

         по които свещи са димели,

         За да срещате над редовете

           будни - подранилата зора!


Дете: Слава на мечтите ви безсмъртни,

            дръзко вековете прелетели!

 Дете: Слава на десниците, които

             са държали пачите пера!

 


 

Песен: “На Кирил и Методий” 

по текст на Асен Разцветников и музика на Добри Войников

Слава, слава пеем днес

вечна слава вам и чест,

вам плетеме ний венци

на славянски род отци! /2/


Чутни Солун ви роди,

вие бяхте две звезди,

а над нашата страна

бе безродна тъмнина. /2/


Вий запалихте лъчи,

вий ни дадохте очи,

пратихте ни братски зов,

пратихте ни благослов. /2/

  

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.