Свойства на събирането

Свойства на събирането

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

Разместително (комутативно) свойство на събирането - разместването на местата на събираемите не променя техния сбор. Следователно смяната на местата на събираемите, няма да промени техния сбор.

Пример: 5 + 2 = 2 + 5  

             а + b  =  b + a 

 


 

Когато е нужно да се намери сбор на три и повече числа, се използват скоби. Скобите указват кои сборове трябва да се пресметнат  първи. 

Пример: 7 + 5 + 3 = (7  + 5) + 3 = 12 + 3 = 15

               а + b + с =  (а + b) + с =  а + (b + с) 

 


 

Съдружително (асоциативно) свойство на събирането - както и да се групират събираемите в един числов израз за намиране на сбор на числа, сборът им не се променя. 

Пример: (7  + 5) + 3 = 12 + 3 = 15

               7  + (5 + 3) = 7 + 8 = 15

 


 

Свойствата на събирането позволяват свободно да се разместват позициите на събираемите и/или да се групират (чрез използването на скоби, които указват кое действие ще извършим най-напред) така, така че да е бързо и лесно тяхното пресмятане.

Пример: 15 + 64 + 85 = (15  + 85) +64 = 100 + 64 = 164

 


 

 

Задача 1.  Разгледайте решенията на задачите и запишете кои свойства на събирането са използвани за тяхното решаване.  

а) 299 + 124 = 124 + 299 = 423

Отговор: ……………………………………………….

 

б) 73 + 32 + 27 = 73 + 27 + 32 = 100 + 32 = 132

Отговор: ………………………………………………. 

 

в) 12 + 48 + 52 = 12 + (48 + 52) = 12 + 100 = 112 

Отговор: ………………………………………………….

 

г) 133 + 269 + 67 = 269 + (133 + 67) = 269 + 200 = 469 

Отговор: ………………………………………………….

 


 

 

Задача 2.  Използвайте рационално свойствата на събирането и пресметнете.

а) 213 + 124 + 87  = …………………………………………………………

б) 64 + 27 + 173 + 136  = ……………………………………………………

в) 25 + 425 + 25 + 75 + 175  = ………………………………………………

 


 

Задача 3.  Сравнете без да пресмятате.

          135 + 287            276 + 135    

         331 + 452           231 + 452

         738 + 173          173 + 738

 


 

Задача 4.  Разгледайте изразите и свържете двойки изрази така, че да се получат верни равенства.

738 + 173 + 23                                        534 + (87 + 13)

12 + 82 + 132                                          (27 + 65) + (135 + 273)

87 + 534 + 13                                          (23 + 173) + 738 

135 + 27 + 273 + 65                               (12 + 82) + 132     

 


 

 

Задача 5.  Бащата на Иван купил бюро за 132 лв. и шкафче за 63 лв. Майка му купила учебни принадлежности за 37 лв. и ученическа чанта за 68 лв. Колко общо средства са използвали родителите му за тези покупки? Използвайте свойствата на събирането, за да пресметнете бързо и лесно сбора на тези числа.   

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.