Свойства на умножението

Свойства на умножението

Задачите в урока са създадени от Невена Дармонева. 

Авторът предоставя дигиталния ресурс за безплатно използване.

 

Разместително (комутативно) свойство на умножението - смяната на реда на множителите не променя произведението. Следователно смяната на местата на множителите, няма да промени тяхното произведение.

Пример:   5 . 2 = 2 . 5  

                 а . b  =  b . a 

 


 

Съдружително (асоциативно) свойство на умножението - промяната в групирането на множителите, не променя произведението. 

Пример: (7  . 5) . 3 =  7  . (5 . 3) 

                (a  . b) . c =  a  . (b . c) 

 


 

Разпределително свойство на умножението - в задача, в която представим единия множител като сбор на две числа, произведението остава същото.

Пример: 7 . 5 + 5 . 2 =  (7 + 2) . 5 

                (a  . b) . c =  a  . (b . c) 

 


 

Задача 1.  Разгледайте решенията на задачите и запишете кои свойства на умножението са използвани за тяхното решаване им.  

а) 2 . 29 + 2. 21  =  (29 + 21) . 2 = 50 . 2 = 100

Отговор: ……………………………………………….

 

б) 3 . 90  = 90 . 3 = 270

Отговор: ……………………………………………….

 

в) 39 . 2. 5  =  (2 . 5) . 29 = 10 . 39 = 390

Отговор: ……………………………………………….

 


 

Задача 2.  Допълнете липсващите три числа в редицата.  

       2, 4, 12, 24, 72,          ,                     .        

 

                    

Задача 3.  Сравнете. 

       2 . 135 + 287 . 2             2 . (135 + 287)    

       (31 + 452) . 3             3. 31 + 452 . 3

       (738 + 173) . 2            173 . 2 + 738 . 5

        34 . 3 + 13 . 2            (34 + 13) . 5

 


 

Задача 4.  Реши числовите изрази по лесен начин. 

а) 2 . 156 . 2  = …………………………………………………………

б) 3 . 29 + 71 . 3  = ………………………………………………………

в) 2 .25 + 34 . 2 + 75 . 2  = ………………………………………………

 


 

Задача 5.  Провери правилно ли са решени задачите и поправи грешките. 

а) 3 . 68 . 3  = (3 . 2) . 68 = 408

б) 3 . 19 + 75 . 3  = (19 + 78 ) . 9 = 873.

в) 4 .25 + 31 . 4 + 15 . 4  = (25 + 31 + 15) . 4 = 71 . 4 = 213

 


 

Задача 6.  Ния извършила верига от математически операции. Най-напред намерила половинката на числото 268 и я прибавила към четвъртинката на числото 224. След това умножила 2 пъти полученото число, а от него извадила 59. Най-края прибавила числото, което им в своя състав 5 ед. и  4 дес. и записала крайния резултат на едно розово картонче. Кое число е записала Ния на розовото картонче? 

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

Задача 6.  Иван решил да събере обиколките на два квадрата - червен квадрат, който имал дължина на страната 17 мм и син квадрат, който имал дължина на страната 35 мм. Какъв е сбор е получило момчето?

 

Решение: …………………………………………………………………………………….

Отговор: ……………………………………………………………………………………

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.